Относно прилагане схемите за обвързано подпомагане 2017 – 2020 г.

0

Национален  Съюз  на Говедовъдите в България

№ 51/09.08.2016г

До

Господин Васил Грудев

Зам.министър при МЗХ

Гр.София

УВАЖАЕМИ  г-н  ГРУДЕВ

Свалете файла от тук – Относно прилагане схемите за обвързано подпомагане 2017 – 2020 г.

Националния съюз на говедовъдите в България  се запозна подробно с Проекта за Схемите за обвързано подпомагане /2017-2020г/  в говедовъдството и проведе разяснителна кампания сред  своите членове за предлаганите  схеми за подпомагане.

Възникнаха въпроси на които е нужно да ни бъде одговорено,  за да могат нашите членове да изпълнят  условията за допустимост и кандидатстване по  схемите. Те са:

1 Ясно и точно да ни бъдат посочени датите / начална и крайна/ за определяне полученото мляко от крава, което трябва да се доказва с необходимите документи пред РА.

  1. Ще имат ли право на редукция тези фермери, които няма да могат да докажат необходимото произведеното мляко от тях съгласно първоначално заявените бройки крави./при кравите за мляко и под селекционен контрол/?
  2. Как ще бъде доказвано регистрирането за ново постъпващите телета / 0.5 за стадото/?
  3. Условия на които трябва да отговарят животните записани в Главен раздел на родословната книга, съгласно промените в Регламента за зоотехническите и генетически условия.

Уважаеми г-н Грудев отговорите на тези въпроси и прилагането им ще спомогнат за своевременната информираност и подготовка на нашите фермери относно прилагането им за всяка отделно взета ферма.

Нашето становище, което сме изразили отдавна пред ръководството на  МЗХ е,  че само и единствено с използването на този инструмент-схемите за обвързано подпомагане, няма да се постигне търсения ефект-увеличаване на качествените ферми и произвежданото от тях мляко, намаляване на сивия сектор в производството, преработката и търговията с мляко, млечни и местни продукти и здравословното хранене на населението. Нужна е управленска воля и родолюбиво отношение към фермерството за изравняване на условията на труд, заплащане и отговорност за бъдещето на този губещ и загиващ в страната ни сектор, който е тясно свързан с националната ни сигурност и строг и безпощаден контрол по хранителната верига.

Предложенията ни и споразуменията от минали години или са изхвърлени или събират прах в нечие бюро в МЗХ. Всички те са съобразени с европейското законодателство и последователно се прилагат във всички източно европейски страни-последния пример е с нашия северен съсед и съюзник Румъния.

Няма други инструменти освен пазарните, които да дадат тласък и прогрес на дадено производство в този единен и отворен европейски пазар, който за съжаление в последните две години не се ръководи от пазарните принципи, а от политиката.

С уважение: Председател на НСГБ: Димитър Зоров,

ОСТАВИ КОМЕНТАР