Мляко и статистика за ЕС 2015 г

0

Тази статия е част  от статистически проучвания  на базата на Евростат.Тя представя информация и статистика за млякото и млечните продукти в Европейския съюз (ЕС) .

Фермите  в целия ЕС-28 , са  дали  приблизително 164,8 милиона тона мляко през 2014 г., от които 159,6 милиона тона (или 96,8%)  е било краве мляко. Мляко от овце , кози и биволи представена 3,2% от общото производство. По-голямата част от млякото, произведено във фермите , е било доставено млекопреработвателните предприятия и останалата част  е било  използвано в стопанствата.

Файл: производството и употребата на мляко, ЕС-28, 2014.png

Между 2013 г. и 2014 г. производството на краве мляко в стопанствата  в ЕС се е увеличило с почти 5,8 милиона тона (3,8%), докато броят на млечните крави се увеличил с 0.4%.

В ЕС от 23,6 милиона крави през 2014 г., средният добив е от 6 777 кг на глава животно.

Средните добиви на мляко от крава варира значително между отделните региони на държавите-членки на ЕС през 2014 г. Като най-високият добив е  между 8 400 кг и 9 600 кг на крава годишно в най-продуктивните региони на Италия, Дания, Финландия и Швеция. От друга страна, добивът е сравнително нисък между 2 750 кг и 3 600 кг на глава от най-продуктивните региони на Румъния и България, където производството на мляко е обикновено по-малко специализирано.

Малко над една пета (21,2%) от всичкото  краве мляко, събрано в европейските  мандри през 2014 г. идва от Германия, а малко повече от една шеста от общия брой (17.1%) произхожда от мандри във Франция

В Гърция количеството мляко, събрано от всички  други видове породи, без кравето е  (669 хиляди тона), и е по-високо от  количеството краве мляко, което е  (615 хиляди тона).

В Италия и Франция количествата мляко, събрано от други животни, без крави, са сходни с тези на Гърция. Испания е страната, която представя най-високото количество мляко от други животни, без крави –  (1 120 000 тона), което представлява 14% от общото мляко, събрано в Испания.

Файл: Производство на краве мляко във фермите на национално и регионално ниво, с ниво на производство, 2014.png

Млякото доставено в  мандрите се превръща в редица  продукти. Около  68,8 милиона тона сурово мляко е било използвано за производството на 5,5 милиона тона сирене в ЕС  през 2014 г., а 31.0 милиона тона сурово мляко е  било продадено за консумация и пиене.

 23,1 милиона тона сурово мляко е  било превърнато в 2,5 милиона тона мляко на прах и 43.9 милиона тона на пълномаслено мляко, което  се използва за производството на около 2,2 милиона тона масло, както и свързаното с това производство на  обезмаслено мляко и мътеница.

 Близо една четвърт (24,3%) от очакваните 30,4 милиона тона мляко за пиене, произведени в ЕС през 2014 г. дойде от Обединеното кралство.

Германия, Италия и Холандия отчитат почти три четвърти (70.3%) от 5,5 милиона тона сирене, произведени в рамките на ЕС през 2014 г.

© 2016 Всички права запазени. Корекции по материала и публикуването му от чуждо име – се наказва по реда установен от ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА!Позоваването на Говедовъд.ЕЮ е задължително!

ОСТАВИ КОМЕНТАР