ЕС за редукцията при производството на мляко – 52 000 фермери от 27 страни участват в схемата

0

Комисар Фил Хоган днес приветства новината, че 150 милиона € предвидени за намаление на производството на мляко , който той обяви през юли, са почти изцяло заявени (98.9%)  или от предложените 1.07 милиона тона 1.06 млн.т са вече заявени.

Комисарят каза, че днешните цифри показват, че

 “схемата е доказала, че е  много атрактивен и успешен. Тя напълно отговаря  на нашите очаквания. Уверен съм, че тази мярка, заедно  с другите предвидени  по-ранни пакети, ще допринесе допълнително към по-голямо стабилизиране ситуация на  европейския пазар на млечни продукти. Особено съм доволен от нивото на участие сред основните държави млекопроизводителки. “

Комисарят отбеляза, че признаци на възстановяване са вече очевидни, особено в определяне цени на суровините, но подчерта, че целта му е била да се види

“подобряване на пазарните в полза на производителите.”

Съобщенията, получени от Комисията, показват, че над 52 000 млекопроизводители от 27-те държави-членки участват в схемата, с предложения за намаляване на производството през последното тримесечие на 2016 г. в сравнение със същия период на миналата година. Намаляването на обема на предложенията  са  средно 20 тона на заявител. От гледна точка на производството, това ще доведе до  намаление с  2.9 % в общия размер на доставките на мляко през последното тримесечие на 2016.

В края на тримесечния период, земеделските производители ще имат 45 дни (до  средата на февруари), за да представят доказателства, че са намалили производството и, следователно, потвърждават допустимост за плащане на помощ на 14 € на 100 килограма за “намалението” ,

  Намалението  е различно в отделните държави. За Германия то е от  286 000 тона  и над 100 000 тона във Франция и Великобритания. Най-малко от 1 000 тона е в Малта и Кипър. Най-голям брой участващи млекопроизводителите са от Франция (13 000), Германия (10 000), Ирландия (4 500) и Австрия и Холандия (и в двете 4 000).

 Участието на фермерите, изразено в проценти е както следва –  , Ирландия има степен на участие от 24%, следвана от Белгия и Холандия (и двете 22%), Франция (19%) и Португалия (17%).

 Ще има втори тур за останалите 1.1 на сто (11 407 тона) за периода ноември 2016 г. до януари 2017 г. Този втори кръг ще бъде отворен само за тези, които не кандидатстват за участие в първия кръг. Крайният срок за получаване на пълни заявления за втория кръг е 12 Октомври, 2016.

Европейска комисия

© 2016 Всички права запазени. Корекции по материала и публикуването му от чуждо име – се наказва по реда установен от ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА! Позоваването на www.Говедовъд.ЕЮ е задължително!

ОСТАВИ КОМЕНТАР