Указания за малките стопанства

0

Приложение № 1

У К А З А Н И Я

За предоставяне на помощ за дребномащабно земеделие, съгласно Делегиран регламент (ЕС) № 2016/1613 на Комисията, на земеделски стопани отглеждащи крави, биволици, овце – майки и кози – майки.

Свалете прикачения файл от тук: – Указания за малките стопанства

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here