Финансова помощ до 15 000 € за румънските фермери!

0

 300 000 румънските фермери, които имат малки или средни стопанства могат да кандидатстват за финансова помощ до 15000 €, според Майкъл Херкиу ръководител на Главна дирекция  за развитието на земеделието на селските райони към МЗ. На конференция в Констанца на 20.10.2016 г организирана от EurActiv и той каза:

Това  са продължение на мерките  за подкрепа на малките стопанства в предишната програма,  2007-2013, където имаше мярка за подпомагане на полупазарни стопанства, на които да се плати  около 1500 на година,  в продължение на 5 години.

 За да получат тези пари през новия програмен период, земеделските производители трябва да отговарят на определени условия за допустимост, установени от програмата. Кандидатът трябва да е с определен икономически обем от продукцията която произвежда в стопанството си .Определеният обем е такъв, че от програмата ще могат да се възползват над 300 000 производители.

Фермерите за да получаттази  помощ  трябва да отговарят на следните условия:

-да имат бизнес план, очертаващ  целите при инвестиране на помощта, постигнати резултати по време на изпълнението;

-изпълнението на бизнес плана трябва да започне не по-късно 9 месеца от датата на одобрение на заявлението за предоставяне на бъзвъзмездни средства;

Кандидадатът не трябва досега да е ползвал такива подкрепи

Първото плащане на вноска ще бъде 75% от сумата, а плащането на втората вноска от 25%, земеделският стопанин ще получи след изпълнението на бизнес плана. Всъщност това не кой знае каква сума,  но за селските райони сума от 15000 евро означава реална подкрепа,

През юли т.г всъщност ЕК спомена, че е възможно да се дадат до 15000 евро на ферма поради голямата криза в сектора. У нас това се разбра едва ли не ,че тези пари ще бъдат дадени без правила и в тази връзка получихме много запитвания. В това изказване на румънския директор може да се разбере точно каква е целта на мярката- увеличаване на производството .Колкото и грозно да звучи, никой не вярва на сълзи.

Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here