Защо не са изплатени субсидиите по Мярка 13

6

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,
Във връзка с получени множество запитвания относно неизплащането на субсидии по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 и предвид тоталната липса на информация от страна на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд “Земеделие”, искам да Ви уведомя за следното:
1. В брой 13 на ДВ от 07.02.2017г е обнародвано решение с номер 4401 на тричленен състав на ВАС, с което се отменя изменение на Наредба № 11 от 3.04.2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони“ и мярка 212 „Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 71 от 13.08.2013 г.
2. Мотивите на ВАС са, че през 2013г. МЗХ не е спазило изискванията за провеждане на обществено обсъждане на измененията на наредбата и следва да ги проведе наново.
3. Фактически, изменението касае въвеждане на “усреднена ставка за подпомагане” на ниво стопанство в зависимост от неговата големина, тъй като до момента подпомагането е извършвано на база на три различни ставки: до 50ха, от 50 до 100 ха , и над 100 ха. Редакцията касае техниката на изчисление на индивидуална калкулация по мярката.
4. След обнародване на решението на ВАС, настоящото служебно ръководство на МЗХ, увлечено в кадрови чистки, в това число и на директора на правна дирекция, пропуска да обърне внимание на решението и на практика с бездействието си причинява настоящата забава на плащанията към повече от 5 000 земеделски стопани с поети ангажименти по мерки 211 и 212 през 2012 и 2013 г. Ако своевременно се беше реагирало на решението на ВАС, било чрез касационна жалба в 14-дневен срок пред петчленен състав или чрез бързо отразяване на мотивите на съда, към настоящия момент всички тези над 5 000 бенефициента щяха да са получили своите плащания.
5. Поемам ангажимент, при възможност за влияние в политическите решения на МЗХ след 26-ти март, заедно с екипа на Политическа Партия ГЕРБ, да се съобразим незабавно с мотивите на ВАС, тъй като сроковете за обжалване са вече пропуснати, и в рамките на минималния срок, който е минимум 14 дни за обществено обсъждане и 16 дни за обнародване в ДВ и оторизация, да извършим плащания към всички 5000 потърпевши от административната немощ на служебния екип на МЗХ.

6 КОМЕНТАРИ

  1. Като не са на власт политиците УМИРАТ да обещават ефективни решения. Но само докопат ли пак до кокъла нещата си тръгват в познати корупционен модел – на наши пари в излишък, а другите в киреча. Танева, сега пърха с клепки като девица цялата в бяло. Само че паметливите си спомнят че до 20 януари ТЯ БЕШЕ МИНИСТЪР В МЗХ и до тогава не благоволи да разпише ЗАПОВЕД ЗА ПЛАЩАНЕ на субсидиите на земеделците. Сега взела да обещава как щяла да плати. Съжале боку, но трети път мотика ще дойде в повече на фермерите.

  2. да бе,ти затова ли мълчиш от лятото на 2016,та чак сега след 26 ще ни ги платиш,защо трябваше да се червем по банкови гишета и да съсипвате десетки хиляди животи на хората,не искам субсидия но за вас никога повече не гласувам,мафия сте

  3. Асоциация Кози Всичко е прекрасно и розово, когато се стигне до предизборни обещания. Но защо бившата министърка на изплати субсидиите на животновъди и земеделци до 24 януари 2017? До тази дата тя беше действащ министър, с цялата власт произтичаща от това. Защо бе допуснат цирея с профуканите бюджети по мерки 10 и 11?

  4. г-жо Танева проблема сигурно ще се реши и без вас.Имах те достатъчно време да се докажете нищо не сте направили за дребни и средни зем.производители преференции имаше само за големи фирми.арендатори.Народа вече не ви вярва.

  5. Госпожо Танева…..вие сте отговорна за случилото се……вие притискате българските земеделци защото тях не можете да ги купите с двадесет лева като циганите……срам ме е че гласувах за вас…….

  6. Госпожица Танева съвсем като “политик” говори неистини! Служебното правителство застъпи на 31. 01. 2017 год. Тогава директор на дирекдия “Правна” беше големият “експерт” М. Дяковска. Тя се е направила на умряла лисица и не е информирала новия министър, заради което е и уволнена, но Танева и от това вади дивиденти…..

ОСТАВИ КОМЕНТАР