Епизоотична обстановка в съседни страни

На територията на Р. Турция в азиатската ѝ част са регистрирани: шап (несеротипизиран, серотип О и серотип А), чума по дребните преживни животни, шарка по овцете и козите и бяс по животните. Анализ на епизоотичната обстановка в Турция от началото на годината бе представена през миналата седмица. 

На територията на Р. Гърция в област Кожани е диагностицирана високопатогенна инфлуенца H5N8. В Р. Румъния през последния месец са регистрирани няколко десетки епизоотични огнища на инфекциозна анемия по конете.

Епизоотична обстановка по отношение на високопатогенната инфлуенца H5N8 в Европа.

Продължава регистрирането на нови епизоотични огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците H5N8 на по-голямата част от територията на Европа – за изминалата седмица са установени случаи при домашни и диви птици в Гърция, Германия, Франция, Италия, Нидерландия, Белгия, Австрия, Босна и Херцеговина и Словения. Заболяването е проникнало в птицеферми във Германия Италия и Франция съответно с: 141 048, 16050 и 8139 птици.

Епизоотична обстановка по отношение на африканската чума по свинете в Литва, Латвия, Естония, Полша и Украйна.

Обявени са 32 епизоотични огнища на африканска чума при диви свине в Литва, Латвия, Естония, Полша, както и 4 огнища при домашни свине в Украйна. Съобщава се за умрели диви свине на различни места в Крим и ликвидирането на голяма свинеферма около град Самара (Русия). Няма данни за епизоотичната обстановка в Беларус, но непосредствено по границата с тази страна в Полша непрекъснато се регистрират умрели диви свине.

Други болести през периода.

Нископатогенна инфлуенца – Франция; Син език – Франция (серотип 08), Италия (несеротипизиран, серотип 01 и серотип 04);

 Туберкулоза по говедата (М. bovis) – Франция и Великобритания.

ШАПТурция, 32 ЕО на шап по животните в азиатската част на страната, от които: 17 първични ЕО на несеротипизиран шап ( възприемчиви – 738 ГВ, 203 ОВ и 30 КЗ; заразени – 123 ГВ и 52 ОВ; умрели – 3 ГВ и 2 ОВ), 2 първични ЕО на серотип О (възприемчиви – 56 ГВ, заразени – 4) и 13 първични ЕО на серотип А (възприемчиви – 1658 ОВ, 1530 КЗ и 1244 ГВ; заразени – 37 ГВ; умрели – 4 ГВ).

Чума по дребните преживни животниТурция, 5 първични ЕО в азиатската част на страната (възприемчиви – 765 ОВ, заразени – 86, умрели – 56).

Шарка по овцете и козите – Турция, 17 първични ЕО в азиатската част на страната (възприемчиви – 1638 ОВ, заразени – 223, умрели – 108).

Бяс – Турция, 17 първични ЕО в азиатската част на страната (12 ГВ, 4 КЧ, 1 котка и 1 лисица).

Инфекциозна анемия по конете – Румъния, 27 първични ЕО (29 коня).

Високопатогенна инфлуенца по птиците H5N8. Интензивността на епизоотичния процес намалява, въпреки че на различни места в Европа се регистрират нови ЕО при домашни и диви птици.  Гърция, 1 първично ЕО при домашни птици в област Кожани на 60 км от границата с България във ферма тип заден двор ( възприемчиви – 140 птици, умрели – 140); Германия, 14 вторични епизоотични огнища (ЕО) на високопатогенна инфлуенца при диви птици (14 умрели диви птици, в т.ч. лебеди, мишелови, патици и гъски), 2 първични и 4 вторични ЕО при домашни птици в 6 ферми за угояване на пуйки, 5 от които са разположени в южната част на страната, а една в северозападна Германия (възприемчиви – 141048, заразени – 23161, умрели – 115 пуйки, убити – 107266); Франция, 1 първично ЕО при диви птици (умряла дива птица), 15 първични ЕО при домашни птици във промишлени птицеферми за патици и в 1 ферма тип заден двор (възприемчиви – 8139, умрели – 30, унищожени – 8109); Италия, 2 първични ЕО при домашни птици във ферма за угояване на пуйки и ферма тип заден двор (възприемчиви – 16 050, умрели – 56 птици); Нидерландия, 1 първично ЕО при диви птици (1 умряла зеленоглава патица) и 1 първично ЕО при диви птици отглеждани във волиери (възприемчиви – 81 птици, заразени – 15, умрели – 5, убити – 76); Белгия, 1 първично ЕО при диви птици отглеждани във волиери (умрели – 1 патица и 1 мишелов); Австрия, 1 първично ЕО при диви птици (1 умрял мишелов); Босна и Херцеговина, 1 първично ЕО при диви птици (1 умряла дива птица); Словения, 1 вторично ЕО при диви птици (1 умрял ням лебед).

Нископатогенна инфлуенца по птиците – Франция, 1 първично ЕО при домашни птици в западната част на страната установен е Н5 във ферма за патици (възприемчиви – 1300, умрели – 120 патици).

Син език по преживнитеФранция, 33 първични ЕО на серотип 08 (възприемчиви – 6922 ГВ, заразени – 40); Италия, 1 първично ЕО на несеротипизиран син език на о-в Сардиния (възприемчиви – 174 ОВ, 1 заразена), 1 първично ЕО на серотип 01  на о-в Сардиния (възприемчиви – 120 КЗ, заразени – 20) и 3 първични ЕО на серотип 04 в северната и южните части на страната (възприемчиви – 249 ГВ и 23 КЗ, заразени – 11 КЗ и 5 ГВ)..

Африканска чума по дивите свинеИталия, 2 първични ЕО на о-в Сардиния ( 2 умрели свине); Естония, 11 вторични ЕО (18 умрели диви свине); Полша, 2 първични ЕО (2 умрели диви свине); Латвия, 1 първично и 11 вторични ЕО (24 умрели и 3 отстреляни); Литва, 7 вторични ЕО (25 умрели диви свине).

Африканска чума при домашните свинеУкрайна, 4 първични ЕО във ферми тип заден двор (възприемчиви – 50 свине, умрели – 40, убити – 10 домашни свине).

Туберкулоза по говедата (М. bovis)Франция, 27 първични EO; Великобритания, 1 първично ЕО в югозападна Шотландия (2 ГВ).

13.04.2017 г.

ОСТАВИ КОМЕНТАР