Брюксел- Форум “Бъдещето на земеделието”

0

На 27 и 28.03.2017, в Брюксел се проведе международен форум, на който се обсъди бъдещето на земеделието в световен мащаб.
Форумът за бъдещето на земеделието се организира ежегодно от собствениците на земи (ELO) и компанията Синджента. Акцентът на срещата беше за целите на устойчиво развитие, дефинирани от ООН в плана за устойчиво развитие до 2030 г. с Договора за климата от Париж, чието изпълнение е предизвикателство за държавите.
В програмата участваха Кофи Анан, генерален секретар на ООН (1997-2006), Леонтино Билбао – вице-президент Билбао груп, Янец Поточник, Фил Хоган – комисар по земеделеие и развитие на селските райони в ЕК, Юрки Катаинен – вицепрезидент за труда, растежа, инвестициите и конкурентноспособността в ЕК, Мари Кивиниеми – заместник генерален секретар в организацията за икономическа взаимопомощ и развитие OECD, Женевиев Пон – директор на европейския офис на WWF, Алън Сейвъри основател и президент на Института Сейвъри, Нон Натън Гай – министър на първичните индустрии / земеделието на Нова Зеландия, Изабела Техейра – бивш министър на околната среда в Бразилия и други.
Представител на Синджента представи годишния си доклад за Добрият план за растеж, чрез който се:
намаляват загубите от ерозия;
намаляват разходите за производство;
увеличава средната производителност на основните култури;
повишава плодородието на почвата;
увеличава биоразнообразието – тъй като повече от една трета от земеделските култури зависят от опрашването на пчелите и насекомите, затова целта е земеделските производители да създадат среда в която живеят опрашители;
разработват програми за защита на хората работещи в селското стопанство чрез повишаване на осведомеността за опасностите и рисковете свързани с работата им.
Представено бе изпълнението на всички горепосочени точки в държавите, в които се прилагат мерките.
На 28.03.2017 г. се изнесоха лекциите, като след всяка се даваше възможност за задаване на въпроси от присъстващите. Беше повдигнат и въпросът за бъдещето на неоникотиноидите, като земеделски производители отбелязаха, че ако се премине към пълна забрана на тези продукти земеделието ще бъде върнато назад със сто години.
Форумът за бъдещето на земеделието призова всички заинтересовани страни ангажирани с устойчиво земеделие и опазване на околната среда да предприемат действие с цел изпълнение на поетите ангажименти. Нееднократно се спомена, че прилагането на мерките е от ключово значение за изпълнението на международните споразумения. Отбеляза се че е необходимо да се запознаят всички групи заинтересовани лица, включително да се поеме ангажимент за сътрудничество, което да доведе до комплексни ползи по цялата верига – от фермата до масата.

ОСТАВИ КОМЕНТАР