Още за „слънцето” при козите

3

Големият интерес, който предизвика статията –

Отчета на козевъдите – не лъч, а слънце

Михаил Михайловц

поместена от  говедовъд.ею на 23.04.2017 г ни накара да се обърнем към Михаил Михайлов – Изпълнителен Директор на НСГБ с няколко въпроса:

Въпрос: Г-н Михаилов, вие сте на другия полюс, при „тежката артилерия” на животновъдството – говедовъдството, но все пак кажете какви изводи си правите от Отчета на козевъдите.

М.МихайловИзводът е само един. Отчета напълно отговаря на заглавието на статията, което сте сложили. Преди да ви отговоря подробно искам да ви кажа, че не съм толкова далече от проблемите на овцевъди и козевъди. Все пак съм в член на авторските колективи за породата Старопланински цигай и синтетичната линия за млечните овце. Специално за последната си имам мое виждане, но това е въпрос за друг разговор. Освен това бях в комисията по апробацията на Бялата Българска коза и двете тънкорунни породи – Карнобатска и тази за района на Плевен, Враца и  Русе.

В овцевъдството съм работил 18 години и бях селекционер на стадото в с. Съдиево от породата Тракийска тънкорунна, което е и най-високопродуктивното стадо за България за всички времена, имахме по добри резултати и от австралийците.

По памет ще ви кажа и средната продуктивност на това стадо: 1000 овце – майки, производство на 120 кочлета за продажба, над 200 женски агнета плюс ремонта – повечето от тях отидоха в Полша, откъдето срещу седем шилета ни даваха една юница.

Средна продуктивност на майките: 10-11 кг вълна с качество 64-70, рандеман -43-44%, плодовитост – 145-155% и това записани агнета в счетоводните книги, млечност-50-60 кг мляко в мандрата, женски шилета-вълна 13-15 кг, вълна кочлета-15-16 кг, вълна стари кочове-17-21 кг.

Освен това, в това село имаше централен пункт за изкуствено осеменяване, от който всеки ден през кампанията се разнасяше материал във всички села на Новозагорска община. Освен това в района на Сливен имахме и пръчопроизводство – 150 бр на година. Този преамбюл направих  не да се хваля , а да кажа на момчетата козевъди, че те сега почват и трябва да гонят такива цели.

Като изводи какво може да се каже. Поздравления, че за един малък период от време са постигнали толкова много. На първо място информационната система за която се говори. Тук въпросът е да я ползват не само селекционерите, а най-вече козевъдите, нали тя се прави за тях. Голям плюс за работата са автоматизираните системи с които се работи за живото тегло, за линейните преценки. Всъщност другите развъдни асоциации могат само да им завиждат за постигнатото, защото козевъдите започнаха работа доста по-късно от говедовъдите например.

Въпрос: И все пак би трябвало да има нещо несвършено –  вероятно има пропуски в работата

М.МихайловНо това са толкова много задачи, които трябва да се изпълняват, като се има в предвид, че почнаха от нулата. Би било добре резултатите от продуктивността на козите да не остават в докладите а да добият публичност, да се прави класация на стадата по продуктивност, това на практика си е реклама и за тях. Имам чувството, че въпросът с производството на качествени мъжки разплодници не е решен, независимо, че се говори за едно добро производство на такива през последните години. В това отношение има още резерви, може и да се използва ДП. С квалитетни пръчове много бързо ще дръпнем напред. Имам чувството, че има да се работи още по случните планове, което ще бъде улеснено при откриването на центъра за ИО. Това е друго предизвикателство, за което трябва и подготовка. Трябва да се обучат фермерите да осеменяват животните си и спазват правилата по време на кампанията.

Въпрос: Кажете нещо и за планираните задачи – много амбициозен план, в който прави впечатление последната точка – “Интегрирана информационна система на АРМПК, предложения за подобряване на функционалностите на мобилното приложение”.

М.Михайлов Фермера трябва да знае всяка минута какво става в неговата ферма. Все пак голяма част от времето му минава да посещава институциите по най-различни въпроси – нужни и в много случаи ненужни. Първата точка от плана е също много важна – ветеринарно обслужване на ниво. Повярвайте ми ,без да се обиждат ветеринарните специалисти, почти няма ферма в страната, която да няма проблеми от това естество. Нещо става в този сектор и то в посока назад, което е много опасно за фермерите и бих препоръчал на козевъдите след избиране на новото ръководство на асоциацията веднага дебат с ветеринарите – държавни и практикуващи.

И последен въпрос: Какво бихте им препоръчали да включат в плана за работа.

М.Михайлов – Какво да им препоръчвам, те си знаят всичко. Познавам много добре Председателя Тодорв и изпълнителния директор. Каквото са споделили, са го направили. Все пак трябва да погледнат и в бъдещето развитие на козевъдството, като производство и организация. Сега трябва да използват ситуацията, че техните продукти стават все по търсени, не само у нас, но и в чужбина. Нормално е да се включат в една такава рекламна кампания, ако съществуват още в ДП. Окончателно трябва да се определят породите и направленията в различните райони на страната, много важен въпрос е технологията на отглеждане. Аз мисля, че идва краят на пасищното отглеждане на кози и ще се минава на оборно. Може да се каже, че нямаме опит в това отношение. Трябва да почне работа и по това. Трябва да имаме точен анализ с всичките му елементи, за да знаят козевъдите какво да правят. Машинното доене все повече навлиза в модерното козевъдство, също трябва да се работи в това отношение. Въпросът с кадрите е страшен и нерешим поне засега. Значи трябва да се адаптираме за работа с по-малко работници, има такива технологии които могат да се опитат и при наши условия.

Друг голям въпрос, който виждам, че се правят усилия да се реши, но още е на нулева кота. Асоциацията трябва твърдо да реши, ще участва ли в бизнеса на козевъдите или ще се занимава само със селекция. Труден въпрос и от нормативна гледна точка, но решим. Защото именно в бизнеса при козите има много проблеми. Като се почне от пасища, горски фонд, ограничения, изкупуване на животни и мляко.

Най- важно е реализиране на продукцията, ако някой си представя, че ще върви все така – продажба без документи и данъци, просто ще трябва да „духа супата”.

Но не е сякаш нормално да се отчита за миналата година производство на козе мляко около 40 000 т., ами то прави малко над 10 кг мляко от коза, това си е обида и за асоциацията.

Накрая , отново поздрави за козевъдите, с този отчет показват, че думата селекция е позната и в Българи. Основите са положени, започва се да работи по детайлите.  Успех.

 За Говедовъд.ею – Тоня Мишева

3 КОМЕНТАРИ

  1. Единствено не мога да се съглася с переспективата за оборно отглеждане на кози у нас . Преди да се отиде към такъв начин на отглеждане е потребно да се направи една хубава сметка колко ще бъдат разходите и колко приходите . Преди десетина години експериментирахме и независимо , че оборният метод на отглеждане има доста предимства , резултатът беше в пъти по – висока себестойност на продукцията .Ако се отчете факта , че субсидирането вероятно ще приключи независимо от шумно разтяганите лакардии доста преди 2020 година може да се направят едни не много насърчаващи изводи и не в полза на оборното отглеждане . Задължени сме да се съобразяваме с цената на козето мляко в ЕС и да се стремим към непрекъснато снижаване на производствените ни разходи .

  2. Сиромашката крава е ефективна единствено при пасищно отглеждане!!! Истината е в движението!!! С намаляването на поголовието и обезлюдяването на селата паша за козите ДАЛ ГОСПОД !!!

ОСТАВИ КОМЕНТАР