Месодайни бичета тръгват за Турция

0

За втори път от началото на годината Ирландия ще изпрати за Турция кораб натоварен с 3 000 бр. мъжки телета. Животните ще са под 12-месечна възраст и с тегло между 220 и 330. Телетата ще се доугояват в турски ферми. Увеличението на износа на живо е шанс да предложи реална конкуренция за преработвателите в Ирландия. Цените варират между € 2,10 и 2,20 € за Ангус и Херефорд и между € 2,70 и 2,80 € за Шароле.
Други два кораба са договорени да бъдат натоварени през май, но вече на възраст от 16 до 17 месеца, така че с нарастване на възрастта, ние се надяваме, че ще видим реална конкуренция за месопреработвателите – казва фермер от ръководството на бранша. Той допълва – “Настояваме за разработване на нови пазари, особено за категория 500 – 600 кг и включването и на черношарени бикове. Това е най-добрата стратегия, която трябва да даде на производителите повече възможности и за облекчаване на хватката на преработвателите. Засега всичко се развива добре. Имаме над 21 000 броя живи животни изнесени през първото тримесечие на тази година в сравнение с 2016. Последните данни показват, че до края на март тази година, са изнесени 72 350 говеда, докато за същия период на 2016 г техния брой е 50 815 – ръст от 42%. Холандия е основната дестинация за ирландския добитък, с 30 226 броя изнесени за там през първите три месеца на тази година, което е увеличение от почти 78%.
За Говедовъд.ею: Ейми Макшейн

Изпълнителният Директор на Асоциацията за развъждане на месодайните породи -Андрей Чалъков, на нашия въпрос за изискванията на Турция при внос на телета за угояване ни отговори така: – Турция има точно определени изисквания за животните които внася. Те трябва да трябва да отговарят на редица критерии, за да удовлетворят исканията на Турския пазар. Животните трябва да са под 12 месеца при доставяне, затова се търсят под 11 месеца в някои случаи. Освен това, отбитите телета, трябва да бъдат правилно обезроговени. В противен случай не се приемат. Максималното тегло трябва да е около 330 кг.“
Официалните данни показват, че през 2016 г., близо 20 000 ирландски говеда са изнесени в Турция. Предполага се , че Турция може да внася над 400 000 глави годишно.

Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР