В сила Наредба 66 за ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ АПТЕКИ

0

В ДВ.бр 33 от 25.04.2017г е публикувана НАРЕДБА № 66 ОТ 16 МАЙ 2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ АПТЕКИ. В сила от 09.06.2006 г.Издадена от Министерството на земеделието и горите. Обн. ДВ. бр.47 от 9 Юни 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 25 Април 2017г.

С тази Наредба се определят изискванията за търговия на дребно с ветеринарномедицински продукти (ВМП) във ветеринарномедицинска аптека. Една Наредба, която също има отношение към фермерството. На първо място, че в аптеките се продават ветеринарно-медицински продукти на дребно /ВМП/ и самата продажба трябва да се извърши от ветеринарен лекар. Може би, най-важния член от Наредбата за фермерите и който те трябва да го знаят добре е

Чл. 5. (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г.) (1) Рецепта, издадена от регистриран ветеринарен лекар, се изисква при продажба на ВМП съгласно чл. 374 ЗВД.

(2) На рецептурна бланка могат да се предпишат до 5 различни ВМП, като тяхното общо количество трябва да е минимално необходимото за осигуряване не повече от 10 дни лечение при острите и не повече от 30 дни при хроничните заболявания.

(3) Основните части на съдържанието на рецептата са посочени в приложение № 2.

Интересното е в тази приложена бланка, че отгоре се мъдри името на МЗХ и БАБХ, а се подписва от ветеринарен лекар, който въобще не е служител на държавните институции.
Ако се случи нещо, кой ще отговаря е въпроса.

Говедовъд.ею

 Цалата наредба свалете от тук – НАРЕДБА № 66 ОТ 16 МАЙ 2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ АПТЕКИ

ОСТАВИ КОМЕНТАР