Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) – ситуацията на пазара за мляко и месо м.април/2017

0

                                                   Мляко и млечни продукти
                              Развитие на производството и търговията в България
Очаква се към началото на лятото, изкупните цени на кравето мляко да паднат до 0,58-0,6 лв/л. Овчето мляко в страната в момента се изкупува между 1,2-1,4 лв/л, което е подобно на цените от миналата година.
• Изследвания на САРА за конкурентоспособността на млечното говедовъдство показва, че за периода 2007-2016 г. индексът на конкурентоспособност е намалял с около 7%.
• Млечната верига в говедовъдството в последните години успява да отбележи увеличение на придадената стойност в сравнение със средните световни показатели, но губи пазарни позиции, както на вътрешния пазар, така и навън. За 10г. загубата на пазарни дялове се равнява на около 15%.

                                                Развитие на млечната верига в света
• По-силното от очакваното намаление на производството на сурово мляко в ЕС в края на миналата година и първия месец на тази, доведе до по-високи цени. Световното производство на сурово мляко за 2016 г. е намаляло с 0,05%.
• Цените на млечните продукти произведени в Съюза са с низходящ тренд от началото на годината (с изключение на маслото, което е на рекордни нива), но все още са по-високи от предходната година.
• Увеличението на млечното стадо и средния добив в САЩ продължават да нарастват, като се очаква ръст от 2,4%. Намалението на суровото мляко при Нова Зеландия ще е между -1 и -2 %. Значително намаление на производството се наблюдава в Австралия, Аржентина и Китай.
• Има значителна разлика в цените на мазнините и протеина на световния пазар. При протеина (сухото мляко) се наблюдава натрупване на запаси и подтиснато потребление. При мазнините търсенето остава стабилно, като растежа му е ограничен от високите цени, но поддържан от ниските запаси.
• Цените на млечните продукти продължават да растат, като на годишна база при кашкавала увеличението достига 27%, а при маслото 63%. На месечна база цените в ЕС нарастват плавно, а при сухото мляко се отбелязва дори спад -7%, заради големите натрупани запаси.

                                                      Актуална информация
• Излезе информация за трудности, които срещат млекопроизводителите в различни региони с получаването на фискални документи за продадено мляко. От 2017 г. всички животновъди с млечни крави, както и овцевъди, отглеждащи овце под селекционен контрол трябва да покажат реализация на мляко. В тази връзка все по-важна става Наредба 26, която ще помогне на производителите, както да продават своята продукция, така и да изсветлят дейността си.

           Насоки на политиката и тенденции в търговията
В края на март е бил прекратен шестия търг за сухо мляко от интервенционните запаси, поради ниски офертни цени.
Kомисарят по земеделие Фил Хоган изказа мнение, че няма да се продава сухо мляко от резерва докато не бъде достигната “точната цена”. Натрупаните запаси представляват около 30% от годишното производство на ЕС. Това развитие ще подкрепи цените на сухите и суровото млека в съюза през следващите месеци.
• Възможно е да продължат да се натрупват интервенционни запаси от сухи млека на публично складиране в ЕС, поради увеличението на производството на сурово мляко през пролетта и спада на цените.
• Ако СЕТА влезе в режим на временно прилагане през май или юни се очаква увеличение на износа на сирена от ЕС за Канада.
• След слабото начало през януари, вносът на Китай показва значителен ръст, за всички продуктови групи с изключение на млечните мазнини. Очаква се увеличение на китайския внос на млечни суровини през тази година в сравнение с предходната.

                                                                     Месо
                             Производство и търговия на месо в България
• Изследванията на САРА показват, че най-висока интегрираност на българските цени при свинското месо има с цените на германския пазар. Ръстът на цените на свинското месо в Германия от средата на март, 2017 г. се очаква да повлияе положително и на цените у нас след 7% намаление на цените през март в сравнение с предходния месец. Все пак цените у нас са с около 30% по-високи в сравнение с март месец миналата година, което отговаря на тенденциите за развитието на цените в европейски план. Наблюдавания ръст на цените на свинското на европейския пазар се дължи и на ръста на износа за трети страни, което ограничава предлагането на вътрешнообщностните пазари.
• Средните цени на едро на говеждо и телешко месо през 2017 година по прогнози на САРА ще бъде около 4270 лв./т. За първите 3 месеца на годината цените се движат на нива около 3,95 лв./кг, като по-високи цени се очаква да има през 2-та половина на годината. Цените на говеждо месо в ЕС са все още на по-ниски нива от цените през 2015 година.
• Очаква се минимален ръст в средномесечните цени на пилешкото месо на едро у нас, като през май, 2017 г., те ще бъдат около 2950 лв./тон, но няма да минат 3000 лв./тон. Прогнозите на САРА за цената на пилешкото месо на едро през 2017 г. са за около 2,9 лв/кг, което да бъде с около 3% повече отколкото през 2016 г, но ако проблемите с птичия грип се разраснат, цената може да се повиши допълнително.
• Оживлението в търсенето на агнешко месо покрай Великденските празници и за предстоящия Гергьовден ще продължи, което не беше съпътствувано от някакво по-сериозно увеличение на цените. Причина за това, е както по-голямото вътрешно предлагане, така и значителният внос от съседни страни (Румъния, Македония), където цените са по-ниски.

                                                 Важни събития през април 2017

От края на 2016 г. се увеличават случаите на птичи грип в почти целия свят. Най-тежко е положението в Азия. Ръстът в производството в Бразилия, САЩ и ЕС може частично да компенсира този спад. Производството в Китай продължава да страда и поради забраната на внос на племенни животни от САЩ и ЕС. Заради избухването на птичи грип във Франция се очаква търсенето на фуражи да спадне с 330 хил.т.
В момента се отказва зареждане на нови партиди с патици и бройлери, за да се извърши профилактика. Търсенето на царевица е намаляло с 150 хил.т. за 1 месец, а производството на бройлери също се е съкратило с 13,4 млн. броя.
Избухналият скандал в Бразилия, свързан с производството и продажбата на червено и бяло месо носят негативни последици за самата Бразилия, но допринасят и за 8% увеличение на цените на говеждото в ЕС. ЕС наложи забрана на вноса на месо, произведено в уличените компании.

        Пазарна информация. Световно производство и търговия
• През април USDA публикува своя доклад за очакванията за развитието на световното производство и търговия с месо през 2017 година. Очаква се ръст в производството на пилешко месо с 1% до 89,5 млн. тона. По-малко от 2% ще е ръстът в световното производство на говеждо през 2017 година. Очакванията за ръст са основно в САЩ, Бразилия и Аржентина. Този ръст обаче ще допринася за натиск върху цените, като се очаква спад в различна степен на различните пазари н говеждо в света.
• Около 1% ще е и ръстът в производството на свинско месо. Китай продължава да отбелязва негативна тенденция в произведените количества, въпреки че запазва своето първо място като най-голям производител на свинско в света. Ръст се очаква в САЩ, Бразилия, а дори и Русия, успяват да компенсират спада. Китайското производство е ограничено от налаганите по-стриктни мерки за опазване на околната среда.
Добри са прогнозите за пазара на свинско месо и на Rabobank, като търсенето на азиатските пазари подкрепя цените и ще продължи да е водещ фактор за стабилността на пазарите. Високите цени на европейския пазар обаче, въпреки добрите експортни възможности, притискат доходността за производителите, както и застрашават конкурентоспособността на европейския износ.

ОСТАВИ КОМЕНТАР