Последен шанс – Наредба 2

0

Вероятно Наредба 2 от 23.02.2017 г. за специфичните изисквания на производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалният им контрол, ще се окаже по тежка от Наредба 3, която се изпълнява вече, но много от фермерите не са съгласни с нея. Ние се опитахме в цели шест материала относно Наредба 2

На дневен ред – НАРЕДБА 2-„Специфични изисквания за производството, събиране………..на суровото краве мляко……и официалният им контрол“
Наредба 2 – затишие пред буря. На фокус от чл.1 до чл.10
Наредба 2/23.02.2017 г
Наредба 2- „Бурята дойде”
Как се стигна до Наредба 2
След срещата в БАБХ по изпълнението на Наредба 2

да обясним за какво става дума в тази Наредба. За съжаление много малко фермери се запознаха с Наредбата /това е неоспорим факт, доказван от разговорите с фермерите/, малко се направи за разясняването и, за което си има и причини. Не е готов „Модул мляко” и това сякаш малко забави изпълнението.

НСГБ писа няколко писма с въпроси от БАБХ, на които получихме отговор и ще ги публикуваме утре допълнително. Всъщност, по принцип БАБХ действа по Наредбата – всеки да се оправя сам с пробите, но резултатите от акредитирана лаборатория трябва да са в определения срок в агенцията, за да започне изчисляването по геометричната прогресия и ако резултатите са лоши се започва отначало и накрая, ако не се промени нещо се връчва документа за забрана за продажба на мляко.

Ако има вина БАБХ е тази, че с лека ръка се реши да се изследват пробите само в двете акредитирани лаборатории /сега вече са четири/.

Как си представя някой, че пробите от Силистра или Добрич ще стигнат до Хасково нормално. Ами консерванта имал действие само 24 часа, какво правим след 25-тия час, ако се изпраща пробата по пощата например. Все пак при този контрол става дума за много пари. Минимум 6000 ферми трябва да се самоконтролират по два пъти месечно или това са 12000 проби по 40 лв /средно/,  се получава внушителната сума от минимум 480 000 лева, годишната сума ще достигне 6-7 милиона лева. Вземаните такси за изследванията също будят съмнение, въпрос на който също трябва да се даде отговор.

До момента нямаме ясно и твърдо казано на фермерите, че за май трябва да имат две проби за самоконтрол. Отговора на този въпрос не знаят и специалистите на БАБХ по места. Или го знаят но не искат да кажат. За излизане от тази ситуация АМБ с подкрепата на няколко браншови организации организират семинари по всички неясноти по тази наредба. Трябва да се излезе от тази ситуация колкото си може по-бързо, този път няма да минем без да изпълним изискванията на ЕС. И нека фермерите да знаят, че формуляра за забрана за продажба на мляко от фермите   /дори и за изхранване на животни/  вече са готови.

Говедовъд.ею

Уважаеми господа,

Във връзка с изпълнение на Наредба 2 от 23.02.2017 г. за специфичните изисквания на производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продуки и официалният им контрол
Асоциация на млекопреработвателите в България (АМБ), съвместно с Националния съюз на говедовъдите в България, Националното сдружение на месо и млекопроизводителите, Сдружение „Тракия милк“, Национална асоциация на животновъдите планира да бъде проведена разяснителна кампания по изпълнението на Наредба 2.
На семинарите участие ще вземат фирми от млекопреработвателната промишленост, животновъди, представители на частни лаборатории, както и контролните органи от БАБХ и МЗХ.

Като организатор АМБ предвижда следния график за провеждане на семинарите :
22 май 2017 г. – Пловдив-конферентна зала „Пълдин“, хотел „Санкт Петербург“
26 май 2017 г.- Стара Загора – конферентна зала хотел „Верея“
30 май 2017 г. – Шумен – конферентна зала хотел „Шумен“
6 юни 2017 г.- Враца – конферентна зала хотел „Хемус“
9 юни 2017 г. – София ,хотел „Централ форум“
Лектори на семинарите ще бъдат водещи експерти от БАБХ. Участие ще вземат експерти от дирекция „Животновъдство“ при МЗХ.
Може да предоставите предварително въпросите, на които искате да получите отговори по Наредба 2 на имейла на АМБ : bam@milkbg.org
АМБ поема организацията, логистичната дейност и разходите за организиране на семинара, осигуряване на зала, озвучаване и др.
В тази връзка АМБ определя следните тарифи за участие в семинара:
За членове и представители на животновъдните организации- 30.00 лева
За членове на Асоциация на млекопреработвателите в България – 50.00 лева
За нечленове и други , желаещи да посетят кампанията – 80.00 лева
Заплащането може да става по банков път или на място.
Банковата сметка на АМБ е: BG 70 UBBS 7820 10 60 10 16 13;BIC: UBBS BGSF; Банка: ОББ, клон „Цар Борис ІІІ”- София

За контакти: Магдалена Апостолова
Телефони:02/953 27 23 ; GSM:0886 422 724
E-mail:magiap@abv.bg; bam@ milkbg.org

Моля, талоните за регистрация да бъдат представени в Асоциацията на млекопреработвателите в България във възможният най-кратък срок, за да се извърши организация
При попълване на заявлението може да давате предложения и конкретни въпроси свързани с темите, по които бихте искали лекторите да вземат отношение.

Програма

9.30 – 10.00 часа регистрация

10.00 – 10.10 часа – Презентация фирма за бързи тестове „Биоком Трендафилов“

10.10-10.30 часа – Указания по прилагане на Наредба 2 от 2017 г., преди въвеждането на модул „Мляко“ и обучени пробовземачи. Възможности за организиране на обучения за пробовземачи
Лектор – БАБХ

10.30 – 10.45 часа – Официална оценка и контрол на фермите. Коригиращи действия след официалната оценка.
Лектор – БАБХ

10.45 – 11.10 часа – Събиране, транспортиране, преработка и предлагане на пазара на млечни продукти при установени несъответстващи проби.
Лектор БАБХ

11.10 – 11.45 часа – Вземане на проби, изисквания към ферми, млекосъбирателните центрове и млекопреработвателни предприятия. Коригиращи действия във фермата и млекопреработвателното предприятия, при несъответстващи резултати на официалния контрол
Лектор БАБХ

11.45 – 12.15 часа – Официален лабораторен контрол. Методи за изпитване. Цени на анализите.
Лектор БАБХ

12.15 – 12.30 часа – Лабораторен самоконтрол, изисквания.
Лектор : Частна лаборатория РВС – Русе

12.30 – 13.00 часа – кафе пауза

13.00 – 13.15 часа – Лабораторен самоконтрол, изисквания
Лектор : Частна лаборатория ?

13.15 – 13.45 часа – Задължение на бизнес операторите по цялата хранителна верига във връзка с изпълнението на Наредба № 2 производители и преработватели.
Лектор – БАБХ

13.45 – 14.15 часа – Дискусия с участниците – въпроси и отговори
14.15 – 14.30 часа- Закриване на семинара

Свалете от тук, Талон за регистрация

ОСТАВИ КОМЕНТАР