Наредба 2: КОЙ – КОЙ е

0

Извиняваме се нашите читатели, че през последните дни ги занимаваме само с Наредба 2, но може би тя в момента е най-важния документ за изпълнението на който трябва да тръгнем по верния път.

 За да  разбере всеки, колко е сложна ситуацията по отношение резултатите от лабораторните изследвания поместваме “Анализа за получените резултати” и прилагаме на файл списъка на резултатите по ферми  /1 – над 50 бр. крави и 2 – от 10 до 50бр/.

Списъци в които всеки може да види кой, кой е. Списъци, които всеки месец ще бъдат обновявани на база получените резултати от пробите за самоконтрол или официални такива. Списъци, с които всеки фермер трябва да се запознава всеки месец за да знае какво е качеството на произвежданото в неговата ферма мляко.

А Н А Л И З

Поместваме Анализа със съкращение.

Свали прикаченият файл от тук:

1-с 50 и повече крави-към 01.05.2017 г.

2--10- 49 крави – към 01.05.2017 г.

ОСТАВИ КОМЕНТАР