Холщайн Германия 2016 г – резултати, към които трябва да се стремим

0

Докато ние правим нови структури в животновъдството, докато си хабим нервите и времето по Наредби, които все не удовлетворяват някого или няма организация за тяхното изпълнение. Докато повтаряме, че субсидиите ни са малки, а изискванията неизпълними. Германските  говедовъди се занимават със съвсем други неща. Всички организации се отчетоха с постиженията си и негативите си, бранша търси пътища за подобряване икономическите условия за работа, развъдните структури провеждат изложение след изложение.
Всъщност какви са резултатите при немския Холщайн :

Цифри и факти – през 2016 г.

Брой говеда в Германия (от ноември 2016 г.)

Говеда                  12 466 000        
Млечни крави       4 217 000

Холщайн  /брой/  в Германия

Холщайн говеда   5 839 134
Холщайн крави     2 609 705

Крави за производство на мляко

Холщайн                 2 171 481   
Червен Холщайн      240 691

Контролирани  крави през 2016 г.

Холщайн                 1 706 950
Червен Холщайн     148 111
Rotvieh                        12 187
Всичко                     1 855 061

 

 Стопанства през 2016 г

Всички породи         35 411
Холщайн                   17 093

 

Ефективност – 2016 г

Млечност на стадата

Показатели млеч/ kg м.в.% масло/ kg прот./ % прот./kg М & П кг
Холщайн 9433 4.03 380 3,39 320 700
Red Холщайн 8668 4.17 361 3,44 298 659

 

Добив на мляко(305 дни)родословна книга,юници (първа лактация) 

Показатели млеч/kg м.в.% масло/kg прот./% прот./kg
Холщайн  8321  3.92  326  3.35  279
Red Холщайн  7658  4.06  311  3.41  261

 

Възраст на първо отелване 

Холщайн 27,0 месеца
Red Холщайн 28,0 месеца

 

Осеменяване  – 2016 година

2015 2016
Холщайн 2 049 000 1 914 000
Red Холщайн    353 000 336 000

Най-често използваните бици през 2016 г.

Дял от топ 10 на най-често използваните бици през 2016 г

Холщайн 199 458     10,4%
Red Холщайн   87 359        26%

 

Маркетинг на животните

Разплодни животни – продажби  през 2016 г

Общо германски Холщайн 190 995          животни
от които:
– от фермата (само вътрешен пазар) 97 377             животни
– от търг 21 086             животни 
(включително 6733 за износ)
Общият износ в 39 страни: 79 265              животни

 

За Говедовъд.ею – от Холщайн Германия

 

 

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР