Тодор Арбов – още за топлинния стрес

0

Няколко коментара към температурната таблица.
Топлинният стрес при млекодайни крави започва при 21 градуса С, при нормална влажност на въздуха 60-70%. При 26 градуса С започват сериозни проблеми с възпроизводството, ацидоза и ламинити. Падат млеконадоят и маслеността, увеличават соматичните клетки в млякото (мастит). Най- чувствителни на температурен стрес са кравите в транзитния (преходния) период – 3 седмици до отелването и 3 седмици след отелването. Следващите групи са сухостойните крави и кравите в първите 3 месеца на лактацията.

Съответно програмата за оборудване на фермата за борба със топлинния стрес трябва да започне от тези групи. Най-опасното място за топлинен стрес е чакалнята пред доилната зала, особено ако групите са с повече от 20-30 животни. Вентилаторите там трябва да са включени целогодишно при наличие на крави.

Размерите на леглата в презентацията са непълни.
Използвайте съвременни стандарти за леглата.
Препоръки на министерството на земеделието, провинция Онтарио, Канада

Това са препоръките за размера на леглата при свободно боксово отглеждане на университета Уисконсин, САЩ, в метрична система, в зависимост от размера на кравите – порода, възраст, физиологично състояние.

с любезното съдействие на Тодор Арбов, Канада

ОСТАВИ КОМЕНТАР