Идва „модул мляко”- готови ли сме

0

Както винаги става, всяко чудо е за три дни. След първите емоции след публикуването на Наредба 2 по отношение Специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол, всичко сякаш си застана по местата. Много енергия изразходваха фермерите да се борят със железните правила на ЕО и то атакуваха най-дебелата стена на „крепостта” наречен ЕС – да отпадне Наредбата.
Никой не прие на сериозно предложенията които направи НСГБ, чрез Говедовъд.ею за търсене пътища за намаляване цената на пробите или включването и към Държавните помощи. Всъщност става дума за 5-6 милиона лева, толкова колкото сега ще бъдат разиграни при де минимиса, вероятно след нови „битки” на масата за да се определи дали да се даде на крава по 15 или 16 лв.
В момента сякаш „камъните” са се наместили по отношение на вземането на пробите. Мандрите, като истински бизнесмени, веднага влязоха в час и на практика спасиха своите коректни доставчици на мляко. Те се заеха да организират пробовземането. То и няма друг начин при тази липса на мляко, ще дават мило и драго да запазят доставките си. Частните лаборатории и те като истински бизнесмени, предложиха своите услуги, създавайки свои групи за вземане на пробите с което взеха” лъвския пай” от „устата„ на гордите и спазващи работното време държавни служители от държавните лаборатории.
Без да бъдем гадатели, предвиждаме след влизане в действие на „модул мляко” отново да има напрежение, защото правилата на играта се утежняват. Отново ще има вероятно протести, които отново ще траят три дни. За да бъде всичко наред, съгласно Наредбата, пробите за самоконтрол трябва да се вземат от хора, които са завършили курс за пробовземач на млечни проби. Една от организациите които провежда такива курсове е Центъра за професионално обучение към Тракийския университет. Първите курсове вече са проведени и съгласно графика през следващите месеци, до края на октомври ще бъдат проведени още пет курса.

ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ СУРОВО КРАВЕ МЛЯКО ЗА ЦЕЛИТЕ НА САМОКОНТРОЛА (ПРОБОВЗЕМАЧ)

Националния съюз на говедовъдите в България проведе разговори с ръководството на Професионалния център и достигна договорености за облекчаване условията за провеждане на обучението. В тази връзка бе написано писмо до всички фермери което публикуваме. За повече информация относно обучението се обръщайте на телефони:

проф. Юрий Митев
0886/54-32-57

д-р Деян Стратев 
0879/11-28-03

stratev@mail.bg

За Говедовъд.ей – Тоня Мишева


До
Фермерите на НСГБ
Областните Консултативните съвети по животновъдство
Браншовите организации по животновъдство
Всички фермери в страната/млечен сектор/

Уважаеми Господа,
Националния съюз на говедовъдите в България представляван от Председателя – Димитър Зоров и Изпълнителния директор – Михаил Михайлов, проведе разговори с ръководството на Центъра за професионално обучение към Тракийския университет по отношение вземането на пробите за самоконтрол и двете страни се договориха за следното:
Провеждането на обучението може да се проведе по места, което изключително много ще облекчи фермерите. Отпада губенето на време по пътуване, разходите за транспорт и хотел. Това ще позволи също фермерите да не се откъсват от работните процеси във фермите.
Условията са напълно изпълними и се свеждат до следното: групата трябва да е минимум от 20 желаещи да завършат обучението. Такса за участие – 150 лв. продължителност-два дни. На всички завършили курса ще бъда дадено удостоверение, което ще има юридическа стойност при влизане в действие т.н „модул мляко”.
НСГБ се обръща към председателите на организациите свързани с млечното говедовъдство да използват това предложение и организират членовете си за провеждане на обучението. Първият курс по обучение на място вече е проведен в Бургаска област.
За повече информация се обръщайте към :

проф. Юрий Митев
0886/54-32-57
д-р Деян Стратев 
0879/11-28-03

Изпълнителен директор на НСГБ: Михаил Михайлов

ОСТАВИ КОМЕНТАР