Производство и цени мляко – октомври 2017 г

0

Анализа е извършен на база справки от Агростатистика. Възможно е да има малки неточности, защото Справката е озаглавена – „Преработено мляко”, а в това число би трябвало да влиза както произведеното в България мляко, така и закупеното от други страни. Също така малко в мъглата е дали се включва и използваното сухо мляко. Независимо от тези пояснения, цифрите които имаме са достатъчни, да се направят изводи.
За периода 01.01.2017г до 30.10.2017г в предприятията е влязло за обработка всичко 522 940 т мляко. В сравнение с 2016 г са получени в повече 52 604 кг мляко, което се дължи най-вече на увеличените количество краве мляко в сравнение с миналата година-53616т. Това означава, че за същия период имаме намаление на другите млека. Увеличението на кравето мляко се обяснява, най-вече с изискванията на една от схемите при обвързаната подкрепа. В никакъв случай, не може да се обясни с увеличение на средната продуктивност, защото в излезлия преди няколко седмици Аграрен доклад е цитирана средна годишна млечност от 3760 кг. През месец октомври е надоено 43865 т краве мляко, а през септември това количество е 48 227 т. Намалението от пиковия месец май, досега е 14918 т.
Традиционно за последните години е производството на овче, козе и биволско мляко. Преработени са жалките 33571 кг млека от всичките тези категории животни.
През октомври са произведени само 954 т или малко повече от 30 т на ден. Всъщност това са цифри, които не подлежат на коментар, защото нямат никаква стойност за промишлеността мляко, невъзможност за търговия, невъзможност за разнообразно производство, невъзможност за иновоации. Погледнато сериозно, от камбанарията на бизнеса, те са някакви сателити, които днес са тука утре ги няма.
Как мислите, с производство от това мляко /нека да вземем сиренето за пример/ на 6700 т сирене, какво ще направим, ами то се пада по един килограм на всеки български „калпак”.
Като заключение, можем да напишем, че при всички случай, производството на мляко ще бъде по-голямо, отколкото миналата година и това се дължи най-вече на кравето мляко.
Вероятно още ноември ще достигнем миналогодишните резултати за производство при кравето мляко, което си е все пак нещо. Дори и да го е имало миналата година, то е било там някъде във въздуха, но сега вече излиза на светло.
По отношение на цената

Нашите предвиждания: Цената на млякото не само се запазва, но и плавно ще върви нагоре

Определено сме доволни, че познахме още в началото на годината, как ще се движат цените. Смелата ни прогноза, дори до 40 цента за кг е вече реалност за някои ферми. Вероятно цените ще останат без промяна. Аргументите сме ги изложили – зима е, пресушени крави много, ликвидация на някои малки ферми, запазване на цената в Европа, нещата си дойдоха на мястото, на ход сега трябва да са фермерите, да направят нещо повече в храненето и увеличат млеконадоя. Този път птичката се застоя доста на рамото, използвайте момента.
Най-добрите европейски анализатори предвиждат спад на цената, чак към края на 2018 г.
Но все пак това са прогнози.
Говедовъд.ею

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР