Селекционерите на Полша рапортуват за 2017 г

0

То  това си е наистина рапорт на селекционерите. Резултатите отлични, справките навреме и точни. Как го правят контролирайки 21 000 стада те си знаят. Важното е,че има информация и още по-важното , средната млечност на контролираните крави от млечно направление , е с 189 кг повече от 2016 г.
Още нещо прави впечатление в справката, и това е минималния брой контролирани крави. Поне от нея разбираме, че той е от 1 до 20 крави. Ние същ много пъти сме давали определение за селекцията  –  когато избереш от две животни по доброто, значи правим селекция. У нас спазваме  указания, за минимум 20 бр. крави, в стадото, за да с субсидира селекцията. В справката за Полша, ще видите, какви са резултатите, при стада с 15 крави.
Говедовъд.ею

Първенците,  които отглеждат  стада рекордьорки, преди една седмица са получили лаврите на гала вечер във Варшава за най-висок добив на млекодайни крави.

„Вече повече от 7 700  кг мляко  добиваме годишно  средно от крава в стадата на земеделски стопани – млекопроизводители, които редовно провеждат контрол за ефективността на млякото. Това е резултат от информацията, представена от Лешек Хаджик, президент на Полската федерация на животновъдите. Това е около 189 кг мляко повече средно от крава, в сравнение с резултатите от миналата година.  Вече имаме 20 969  контролирани стада, в които се отглеждат общо 753 613 крави – подчерта Лешек Хаджик. 
Най-добри резултати в страната  постигнати от млекопроизводителите на Полша през 2017 г.

 • ХОЛЩАЙН:
  В категорията на крави до 20 бр:
   Маргарет  Пчелен – от отглежданите  в стадото 16 крави  – средната продуктивност е – 14 104 килограма на мляко, 3.7% мазнини, 3.6% протеин.
 • В категорията от 20-50 бр. крави: Елизабет Мазурек от отглежданите в стадото 25 крави имат средна продуктивност  от 15 059 кг мляко със съдържание на 3,79% и 3,31% протеин мазнини.
 • В категорията от 50 – 150 крави брРобърт Ненеман, в стадо от 80 бр. крави  средната продуктивност е  14 356 кг мляко със средно съдържание на мазнини от 4.53% и 3.27% протеин.
 • В категория от 150 – 300  крави: Oсродек Ходовли в стадо от 298 крави, са получени средно по 13,119 кг мляко със съдържание на мазнини 3,7% и белтък 3,22%.
 • В категорията от 300 – 500 крави:  стадо от 300 крави със средна млечност от  12,948 кг мляко със съдържание на мазнини 3,92% и 3,29% протеини.
 • В категорията от 500 – 1000 кравиАдам Пиетружински,  в стадо от 596 крави средната млечност е 12 190 килограма мляко със съдържание на мазнина при 3.78% и 3.26% протеин.
 • В категорията над 1000 крави : Комбинат Ролни, в  стадо от 1094 крави, средно е получено по  13 508 kg мляко годишно с 3,42% мазнини и 3,18% протеини.

При  оценяваните стада от  Холщайн Ред най-добри са резултатите във фермата на Oсродек Ходовли, където от  330 крави е получено по 10,760 кг мляко със средно съдържание на мазнини 3,85% и протеин 3,34%.

СИМЕНТАЛ:

В категорията до 50 крави, Анджей Пучалски, В стадо от 8 крави е получил средно по 9 507 кг мляко със средно съдържание на мазнини 4,23% и протеин 3,49%.

В категорията  над  50 крави, Стаднина Кони в стадо от 316 крави е получено средно  8 580 кг мляко със съдържание на мазнина от 4.08% и 3.54% протеин.

Сред животновъдите развъждащи Полската млечна  порода,  кравите на Ян Солчач – 10 на бр. крави са дали средно по  6 120 kg мляко със съдържание на мазнини 4,64% и протеин 3,35%.

В състезанието при  Джърси, най -добрият резултат е постигнат от стадото на Хорсе Студ. От 128 крави е получено средно по  8 085 кг мляко със съдържание на мазнини 4,90% и протеин 3,92%.

Най-добрият селекционер на породата Mонбелиард  е компанията Монтагро Сп. В   стадо от 330 крави е получено средно по 9,765 кг мляко  от крава с 3,49% мазнини и 3,57% протеини.

Сред животновъдите  развъждащи консервативни породи, Войчех Макаревич  в своето стадо от 35 крави от полската White-charged White е получил средно по  6 994 кг мляко с 4.21% мазнини и 3.55% протеини.

Поздравяваме полските говедовъди и селекционери за постигнатите високи резултати. Разбрахме обаче, че по време на дискусията на гала вечерята е  доминирала  само една тема – какво следва да се случи на  пазара за мляко и кога цените ще се повишат. Защото на такива цени, каквито имат поляците  в момента, дори най-добрите, е трудно да  покрият пълните си производствени разходи.

А на нашите развъдни организации, пожелаваме същите постижения, и очакваме  от тях да докладват на обществеността за дейността си, за постигнатите резултати, и за рекордите в българското млекопроизводство. За пореден път се обръщаме към всички развъдни асоциации, че  страниците на Говедовдъ.ею  са на тяхно разположение, за да публикуват отчетните си доклади. 
Надяваме се, че ще има престрашили се и тази година.
Говедовдъ.ею

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here