Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) Институт по аграрна икономика БЮЛЕТИН №3 / Март 2018

0

Мляко и млечни продукти
Развитие на производството и търговията в България
• Въпреки стабилизиране цените на млякото през 2017 г., броят на млечните крави в България намалява по предварителни оценки на МЗХГ с 19,3 хил. до около 252-253 хил. глави. Причината е настоящата нерентабилност на малките и средни стопанства с до 100-150 животни, които не успяват да увеличат продуктивността си, за да увеличат приходите и да намалят разходите, за да съхранят доходността си.
• Голяма част от малките (над 10 животни) и средни (над 50 млечни крави) не разполагат с достатъчни земи, което да позволи получаване на допълнителни директни плащания на площ, което е и причина за продължаващите икономически и инвестиционни затруднения, резултиращи в продължаващо съкращение на животните.
• България е водеща в ЕС по ръст на изкупено мляко (12%) за 2017 г. По предварителни данни на САРА, изкупеното краве мляко през 2018 г. ще достигне – 568 хил.т.
• Най-голяма консумация на млечни продукти в страната, на база млечен протеин през 2018 г. ще има при саламуреното сирене (7 хил.т. – МП, плюс 6% в сравнение с 2017 г.), следвани от кашкавала (6,8 хил.т. 4% ръст от 2017 г.)
Развитие на млечната верига в света
• Има тенденция към намаление на изкупните цени на суровото мляко в ЕС през февруари спрямо предходния месец – в старите страни членки с 1,3%, а в новите страни с 3,9%. Мненията за предстоящето развитие на пазара на мляко са противоречиви, като преобладава нагласата е за намаление на цените в сравнение с 2017 г., но не повече от 3-5%.
• Има повишение при цените н маслото поради стабилното търсене и повишение и при сирената. Повтаря се развитието от 2017, когато се наблюдаваше значителна разлика между цената на млечните мазнини и протеини. Очакваме в краткосрочен период тази тенденция да се запази, предвид големите излишъци от сухо мляко на общия пазар, докато търсенето на масло остава стабилно.
• Цената на сирената “Чедър” нарастват в трите основни пазара – ЕС, САЩ и Океания, което е стъпка към намаляване на ценовия дисбаланс между млечен протеин и мазнини.
Актуална информация
• Нараства броя на първите изкупвачи на сурово краве, овче, козе и биволско мляко. Според данни на МЗГХ към 22 март 2018 броят им е 316, което е увеличение с 52 спрямо година по-рано. Регистърът на одобрените фирми публикуван на страницата на министерството съдържа данни за контакт за всички 28 области в страната.

Насоки на политиката и тенденции в търговията
• Пред www.agriland.ie еврокомисар Фил Хоган, заявява, че изкупните цени на млякото ще намалеят, освен ако фермерите и кооперативите не обърнат внимание на предупреждението относно свръхпредлагането на пазара на ЕС. Настоящото ниво на предлагане е резултат от по- високите цени през последните месеци и е неустойчиво. Няма пазар за нивата на производство в сектора на млякото в момента и това дава основание за безпокойство. Ако предупрежденията се игнорират на ниво индустрия и ферми, в случай на значителен спад цените, няма да има ново финансово „спасяване” на сектора в бъдеще, подобно на прилаганите мерки в миналото.

• Франция, Гърция, Португалия, Финландия, Италия и Испания са въвели законодателство за изписване на произхода на млякото и други млечни съставки върху етикета на продукта. Европейската асоциация на млекопреработвателите (EDA) се обявява против, тъй като тези политики нарушават принципа за свободното движение на стоки, повишават цените за потребителите и поставят в неблагоприятно положение преработвателите в граничните райони, изкупуващи мляко от повече от една страна.

Месо
Производство и търговия на месо в България
• Общите очаквания за намаление на цените на свинското месо в ЕС през 2018 г. могат да се обърнат. Очакванията на САРА са за преразглеждане на пазарните предвиждания заради търговските ограничения между САЩ и Китай, като в Европа може да се наблюдава увеличение на свинското месо, което да вдига и българските цени в следващите месеци.
• Цената на едро на свинско месо през 2017 г. бе около 3780 лв/т, а през 2018 г. по прогнози на САРА се очаква леко намаление до около 3650 лв/т. Средните цени на дребно през 2018 г. се прогнозират да бъдат около 7,7 лв/кг, но ако ограниченията пред международната търговия се случат, цените вероятно ще се окажат по-високи.
• България през последните 1-2 години успява да увеличи износа на втлъстен черен дроб, най-вече от патици. Нетният износ достига през 2017 г. 3,4 хил.т., като между 2000-2015 г., средните стойности са около 2,2 хил.т годишно. През 2017 г. се отчита значителен спад в производството на патешки продукти в ЕС и най-вече Франция (-20% в сравнение с 2015 г), като износната цена от България достигна 28760 лв/т. Износната цена през 2018 г. се очаква да бъде 26900 лв/т.
• Общата консумация на пилешко месо (без субпродуктите) през 2017 г. ще остане на нива над 160 хил.т. , като консумацията възлиза на 22,8 кг/човек. Само за 10 години, консумацията на пилешко в страната е скочила с 53% и това е най- големият ръст при всички меса в България. В следващите години консумацията ще продължи да расте с около 1,5% годишно.
• Средното равнище на потребление на агнешко месо на глава от населението през 2017 г. е едва 1,3 кг., като около 81% от консумацията идва директно от стопанствата. В следващите години се очаква ръст до 2 кг/на човек.
• От началото на настоящата година средната цена на „тежки” агнета в ЕС се увеличи с 20% в сравнение със същия период на изминалата година и се очаква увеличение и на цените у нас, особено в следващите 1-2 месеца до 13,50-14 лв/кг на дребно.
Важни събития през март 2018
През март, 2018 г се засилиха сътресенията в либералния световен търговски модел заради нарасналите мерки на протекционизъм и въвеждане на различни мита върху външнотърговския обмен. Това създава несигурност и на земеделските пазари. Като реакция на въведените мита от САЩ върху китайския внос, Китай планира да въведе от началото на април, 2018 г. 25% мито върху американския внос на свинското месо. Ако нещата се задълбочат, ефектите могат да преминат и към други селскостопански пазари – зърнени, маслодайни култури и мляко, като ефектите върху европейското и българско земеделие ще бъдат разнопосочни, зависещи от вида на продукта.

Пазарна информация. Световно производство и търговия
• През първите два месеца на 2018 г. глобалният индекс на цените на месото на ФАО задържа стойностите си с около 5% над нивото за същия период на предходната година. Увеличението е резултат от ръста на цените на говеждо и агнешко месо. Цените на птичето месо бележат спад за четвърти пореден месец, под натиска на увеличения световен износ. Ограниченото световно търсене задържа растежа на цените на свинското месо в САЩ и Бразилия, докато в ЕС е отчетено известно повишение.
• Нивото на цените на едро на пилешкото месо средно за държавите-членки на ЕС, от началото на годината превишава отчетеното през същите месеци на 2017 г. Увеличението през месец март е с около 3% на годишна база. Прогнозите са за растеж на производството, стимулирано от повишената консумация.
• Според оценките на USDA, производството на пилешко месо в Бразилия ще достигне 13,5 млн. тона през 2018 г. (+2,6%). Увеличението на изнасяните количества ще е по- слабо – около 1,5%, поради очакваните търговски ограничения от страна на ЕС и Китай. Свиването на вноса на пилешко месо от Бразилия, която е основен доставчик на Европейския пазар, ще поддържа по-високо равнището на цените на едро.

Център за икономически изследвания в
селското стопанство (CAPA)

ОСТАВИ КОМЕНТАР