Субсидии за пасища и в Хесен

1

Сумата от 500 000 евро годишно са отпуснати на животновъдите от провинция Хесен-Германия  за  поддържане на пасищата.

Нова програма, за субсидиране в размер на 500 000 евро годишно, подкрепя животновъдите в Хесен -Германия, за осигуряване паша на стадата им. От средата на март земеделските стопани могат да кандидатстват по тази програма.
Всички земеделски производители отглеждащи овце и кози, които имат най-малко 5,4 хаектара постоянни пасища с минимална населеност от две животни на хектар, имат право да участват в програмата.
След това, те ще  имат право на строеж на защитни огради, или използване на кучета за защита на стадата.
В допълнение към тези превантивни мерки, в Хесен се планира компенсиране на щети нанесени от  вълци. За тази цел, в следващите месеци, ще бъдат подготвени подходящите мерки. В Хесен, вълците нямат локализирани места засега. Ето защо, според Хесенското министерство на земеделието тук е необходима класическа защита на пасящите животни. Това трябва да се постигне с помощта на мощни електрически мрежи или  огради  с максимален просвет от 20 см.

От материали на Министерството на околната среда, за защита на климата, селско стопанство и защита на потребителите

Говедовъд.ею

1 КОМЕНТАР

ОСТАВИ КОМЕНТАР