Срока е 24.4.2018 г – Проект за промени на Наредба № 1

3

Публикуван е за обсъждане Проект за промени на Наредба № 1 от 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото, и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и между браншови организации, в сектора на млякото и млечните продукти.

Крайният срок за внасяне предложение за становища относно проекта е 24.04.2018г.,
с други думи, време няма и ще се повтори стария, вечен сценарий след като Наредбата,  се публикува да и намерим хиляди кусури.

В тази връзка публикуваме Доклада към Наредбата, Проекта за промени и текста на сега действащата Наредба.

Всеки животновъд и организация има право да напише своите виждания относно проекта. Това важи също за изкупвачите, защото исканите от тях справки са безкрайни. Независимо от това, че в работната група са присъствали представители на бранша, проекта трябва да се прочете отново, много внимателно и да се реагира веднага, ако има забележки. В противен случаи, Наредбата се приема и се изпълнява по войнишки.
Сега действащата Наредба може да видите на следният адрес

                  www.lex.bg/laws/ldoc/2136428632

в прикачени файлове публикуваме –
Проект  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1
и
Доклад Проект за Наредба №1 за договорните отношения в сектор мляко

Доклад Проект за Наредба №1 за договорните отношения в сектор мляко

3 КОМЕНТАРИ

  1. Мишо, много пъти сме говорели, че млякото трябва да се плаща по съдържанието на млечни мазнини и протеин, плюс сухо вещество. Иначе ням селекция и няма качество, а са ощетени най-добрите фермери, които произвеждат мляко с високо съдържание на млечни мазнини и протеин. Не трябва да се открива топлата вода втори път – има готови формули за плащане, които могат да се вземат от развитите страни. България е единствената страна в Европа, където млякото се плаща на литър, без да се отчита съдържанието му. Другият важен въпрос е себестойността – това е работа на научните институти към СС Академия. на базата на тази себестойност млечния борд (действащ) определя минималните изкупни цени (или субсидии при падане на цените под себестойността) – иначе млечното животновъдство се превръща в див капитализъм (както е в момента). Няйкой трябва да седне и да напише на правилен юридически език тези предложения.

    • Изчисляването на себестойността, не бива да бъде оставено само в ръцете на научните институти без реална съпоставка с действителността. За да се получи реална себестойност изследването би било доста по-продължително и скъпо като време/пари. Предложението да се изгради обща система за събиране на данни за реалната себестойност и нейното анализиране от институтите би било работещо, но не мисля, че мястото му е в тази наредба. Що се отнася до анализа на качеството на млякото и начина по който това да работи, опасенията ми са, че системата е компрометирана от самото начало. Производител, пробовземач, изкупвач (преработвател) и лаборатория ТРЯБВА да са различни, несвързани и независими един от друг субекти, ако искаме системата да работи, а те вече са такива САМО на хартия и няма как това да бъде променено. Прогнозирам “еднакви проби” от Силистра през Бургас до Стара Загора или … масови фалити на “неудобни” (непослушни) фермери.

  2. Нова наредба да гласи следното Млекопреработвателните предприятия да имат собствени животни и тогава да могат да преработват мляко

ОСТАВИ КОМЕНТАР