Сайтът на МЗХГ с нова визия

0

Министерството на земеделието, храните и горите е с нова визия на сайта си. Виждаме повече снимков материал, повече информация и по-лесно обслужване на желаещите да видят интересуващата ги информация. Всичко това ще допринесе за получаване на пълна и интересуваща ни информация, нормативни документи, статистика и др. www.Говедовъд.ею и www.ovce-kozi.com  желаят успех на новия сайт на МЗХГ.


 

История на Министерство на земеделието, храните и горите

Историята на днешното МЗХГ започва още през 1879 г., когато в чл. 161 на Конституцията, приета от Учредителното Народно събрание във Велико Търново се предлага създаването на 7 министерства, между които е и Министерството на общите сгради, земеделието и търговията. След бурни разногласия Първото Обикновено народно събрание приема броят на министерствата да бъде 6, като Министерството на общите сгради, земеделието и търговията по думите на Петко Каравелов “ще се вмества, както се намери за сгодно”. Така с Указ № 23 от 9 август 1879 г., ръководството на земеделието в Княжеска България се предоставя на Министерството на финансите, където е обособено Отделение за държавните имущества, заедно с рудите. За негов подначалник е назначен г-н Иван Димов Гошев.

Четвъртото Велико Народно събрание предлага промяна в Търновската конституция, която засяга и чл. 161, третиращ въпроса за броя на министерствата. По този повод в брой 107 на Държавен вестник от 25 май 1893 г. се публикува Прокламация на Фердинанд към българския народ за създаване на първото законно Министерство на търговията и земеделието. С Указ № 5 от 19 ноември 1893 г. за негов министър е назначен Панайот Славков. Веднага след встъпването си в длъжност министър Славков внася за разглеждане в Народното събрание 2 законопроекта – първият е за необходимите средства за устройството на работата на МТЗ, вторият – за отпускане на безлихвен заем на бедните земеделци и на пострадалите от градушка. В компетенцията на новосъздаденото Министерство са голяма част от отраслите на националната икономика – земеделие, животновъдство, гори, води, мини, занаяти, индустрия, вътрешна и външна търговия, професионални земеделски и занаятчийски училища.

През 1895 г. държавната институция се ангажира и със социална политика, като се формират земеделски каси, чийто ръководни функции се поемат от самото Министерство. След създаването на Българска земеделска банка през 1904 г. то упражнява контрол и върху нейната дейност.

Последната промяна в името на министерството е да носи името Министерство на земеделието, храните и горите..

Румен Порожанов е 80-ят земеделски министър в над 120-годишната история на Министерството.

Негови предшественици са били едни от най-видните български политици – Драган Цанков, Петко Каравелов, Григор Начович, Иван Евстатиев Гешов, Андрей Ляпчев, Райко Даскалов, Константин Величков и др.
Източник: Уикипедия

ОСТАВИ КОМЕНТАР