Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 13.04 – 20.04.2018 г

0

 Епизоотична обстановка в България и съседни страни:

Обявени са 4 първични огнища на инфекциозна анемия при коне в Румъния. На 17 април е потвърдено ново огнище на високопатогенна инфлуенца А в ДЛС “Чекерица”, област Пловдив, България.

 Високопатогенна инфлуенца при домашни птици България, на 17 април е потвърдено ново огнище на високопатогенна инфлуенца (H5N8) в ДЛС “Чекерица”, с. Стряма, област Пловдив. В инфектирания волиер са отглеждани 510 яребици (Perdix perdix) и 210 тракийски кеклика  (Alectoris chukar). В периода 13 – 17 април е регистрирана масова смъртност при отглежданите във волиера птици (умрели – 362 яребици и 165 кеклика; общ брой възприемчиви животни – 720). Огнището е установено при изпълнение на програмата за контрол на заболяването у нас. Предполагаем източник на инфекцията е индиректен контакт с диви птици.

И през този отчетен период продължава циркулацията на вируса на африканска чума в популацията от диви свине в прибалтийските държави. Нови огнища са регистрирани в Чехия, Полша, Естония, Литва, Латвия и Украйна.

Африканска чума при диви свинеПолша, в рамките на национална програма за надзор за заболяването са установени 44 първични огнища в 14 области на страната (възприемчиви животни – 87, инфектирани – 87, умрели – 87); Естония, 1 вторично ЕО; Чехия, 3 първични ЕО в област Злин; Латвия, 1 първично ЕО и 5 вторични ЕО в 4 области (общ брой възприемчиви животни – 13, инфектирани животни – 13, умрели – 11, убити – 2); Литва – 43 първични ЕО в 16 области на страната. (Фиг.1)

Африканска чума при домашни свине  Украйна, 1 първично ЕО в област Zhytomyr (възприемчиви животни – 67, инфектирани – 10, умрели – 10, убити – 57).

  Фиг. 1 Огнища на aфриканска чума при диви свине в прибалтийските държави в периода 13.04 – 20.04.2018 г.

 

 

Инфекциозна анемия по конете 4 първични огнища в 3 области на Румъния, възприемчиви животни – 4, инфектирани – 4)

Нюкясълска болест по птиците Чехия, 1 първично ЕО в област Zlin (брой възприемчиви птици – 34, заразени – 14, умрели – 14, убити-20 птици)

Изготвил:
д-р Лиляна Полихронова
главен експерт, дирекция КРОКЦ на ЦОРХВ

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР