Цена на млякото – летвата се покачва

0

Нормално еq да има проблем с изкупните цени на суровото млякоq когато има много мляко. Не би трябвало това да е голям проблемq когато няма мляко. Такаq както е например в Гърция, няма производство на мляко/осигуряват си 30% от необходимото мляко/, и цената си е висока – 37-40 евро/цента, според качеството.
Цените на млякото в Европа се влияят от няколкото големи компании, изкупвачи на мляко. Една от тях е FrieslandCampina – компания, която има 19 000 доставчика от района на Северозападна Европа. Както е нормално, цените за идващия месец, се определят в края на преходния месец, обявяват се изискванията, и съответно им се дава публична гласност. Няма скрито, няма покрито, няма маса, няма под маса. Обявените цени за месец април публикувани на 26 март са:
Осигурената гарантирана цена за сурово мляко на FrieslandCampina за април 2018 г. е 34,50 евро на 100 килограма мляко.
Гарантираната цена е по-ниска с 1,00 евро в сравнение с март 2018 г. (35,50 евро). Намаляването на гарантираната цена на млякото, е резултат от очакваното леко понижение на цените на млякото, на референтните дружества, и увеличаването на предлагането на мляко в ЕС. Гарантираната цена се отнася за 100 килограма мляко, със съдържание на протеини 3,47%, съдържание на мазнини 4,41% и съдържание на лактоза 4,51 %, без ДДС. Посочените суми се отнасят за средна доставка на 800 000 килограма мляко годишно
FrieslandCampina виждайки как се развива пазара за мляко, обяви, че ще има нова стратегия, с още по-силна ангажираност, към устойчивост за фермерите. Компанията предлага на своите членове, въвеждането на сертифицирана линия – “Top Dairy” с допълнителен фокус върху животните, природата и климата: млечни продукти с по-нисък еквивалент на CO 2 , с висок рейтинг на хуманното отношение към животните и биоразнообразието. Тази линия на Top Dairy е съобразена със стандарта за паша на ливадите, и с новия стандарт за присъщата връзка между земеделските стопани и наличната земя за техните операции. По принцип, млекопроизводителите ще имат възможност да развиват производството на мляко. Това увеличение, обаче е възможно, в границите на споразумение за растеж, базирано на очакваното пазарно търсене. Нарастването ще доведе до намаляване на цената на млякото, за тези земеделски производители, отговорни за това допълнително доставяне. Растежът на доставките на мляко, ще е възможно в рамките на предварително договорено споразумение за растеж. Целта на споразумението, е да се определи очакваният процент, на растеж на млечния пазар. Производството на повече мляко, от този процент, ще доведе до намаление на цената от 10 евроцента на килограм. Осигурената цена на FrieslandCampina ще остане основата на цената на млякото. Франс Керентеджез, председател на FrieslandCampina UA:
– “Устойчивото мляко ще се изплати, ние сме убедени в това. Като една от водещите млечни кооперации в света, искаме нашите членове да покажат силен ангажимент , да посрещнат търсенето на по-устойчиви и специални потоци мляко. В допълнение към по-високите плащания за устойчивост, ние се стремим към добре балансиран и пазарно ориентиран растеж. Това ще ни помогне да създадем кооперация, в която следващо поколение земеделски производители да имат гарантирано бъдеще.”
FrieslandCampina ще обсъди предложенията с млекопроизводителите си през следващите месеци. Решението ще бъде взето през тази година и ще влезе в сила на 1 януари 2019 г.
Говедовъд.ею

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР