Управление здравето на телетата от раждането до пубертета

0

Продължаваме да ви представяме презентациите, изнесени от лекторите,  на семинарите на HL-TopMix в Пловдив и Шумен.
Д-р Пламен Маруцов, Тракийски университет, Ветеринарномедицински факултет,
катедра “Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести”,:
…… Съдбата на една ферма зависи от отглеждането на все по-качествени юници, които да заместят дойните крави…….

ОСТАВИ КОМЕНТАР