Полша: производството на мляко А2, се регулира според пазара

1

На Министъра на земеделието на Полша, е връчено официално писмо от развъдните  организации, в което се отбеляза  подобряването на състава на млякото, по отношение на съдържащите се в него протеини. Също така, се изтъква  фактът, че в кравето мляко, има два типа на  казеин – А1 и А2, и единия от тях може да застраши здравето на хора, които имат непоносимост към него.

След много години на изследвания, полските учени  открили, че в по-голямата част от кравите, на територията на страната, има ген, в който  има голямо съдържание на  казеин A1, а това е точно този, които би създал проблем на хора с непоносимост към млякото.

В някои страни,  в магазините има мляко с двата типа  казеин – А1 и А2 , и потребителите могат да  направят своят избор, без да се отказва от така полезната напитка, а също така и от другите млечни продукти. .

Министърът на земеделието няма право да се намесва в  програмите  за развъждане, и да инструктира, какви качества на млякото следва да бъдат подобрени и следователно, не оказва влияние върху това, дали  мляко А2 ще се произвежда в по-голям мащаб.

Според Министерство на земеделието, това е в ръцете на полските федерации на животновъдите и млекопроизводителите. Ако организациите  установят, че е необходимо да се увеличи производството на мляко А2 и съответно насочат селекцията в тази посока, никой не може да им попречи за това.

Трябва да се отбележи, че в някои страни в каталозите на бикове за продажба на сперма, вече се отбелязва и вида на млякото. Трябва също така да се подчертае, че научните изследвания по този въпрос са важни, както следващите продажби така и популяризирането на такова мляко.
Производството на мляко от тип А2 и рекламните му кампании биха могли да помогнат за предотвратяване на спада в потреблението на мляко. Налице е и голямо търсене на външни пазари за такъв продукт.

Източник:.wprost

1 КОМЕНТАР

ОСТАВИ КОМЕНТАР