Качеството на месото – зависи от много фактори

0

Интересно би било, след като прочетете статията да се попълни анкета, колко от тези препоръки спазваме.

            Ако някои си мисли, че качеството на месото идва от пасището, просто дълбоко се лъже. То се определя най-напред от благосъстоянието и управлението на стопанството. Един от основните фактори е  управлението на животните преди клането, което пряко въздейства върху качеството на месото.

Управлението преди клането включва три ключови елемента: животни , съоръжения и хора. Тези елементи взаимодействат помежду си, генерирайки ефекти, които могат да допринесат за получаване на качествена продукция. Доброто им управление, при условие, че са добре проучени и ще има пресечна точка между трите цитирани по-горе елемента: животни, съоръжения и хора.

Животните реагират на околната среда и на контрола на хората, участващи в управлението.  Освен това хората влияят върху взаимодействието  – животни и съоръжения. Все още има малко проучвания относно въздействието на управлението и хуманното отношение към животните върху продуктивните характеристики. Има, обаче, едно изследване, което показва влиянието на приемането и клането на телетата.

Изследването показва, че преди приемането на рационално управление, процентът на дисквалифицираните трупове достигна 20% . През първия месец от приемането на рационалното управление, този процент спадна до 11,8% . След 7 до 8 месеца процентът на дисквалифицираните трупове се стабилизира на около 1,3% , което е много значително намаление с отлични резултати за сектора.

Период преди клане

Може да се приеме, че периодът преди клането започва 30 дни преди клането и завършва в момента на клането. През този период могат да настъпят няколко стресови ситуации за животното, които от своя страна могат да повлияят на качеството на месото.
В първата фаза на управлението преди клането основните препоръки за намаляване на стреса са:

– Продажбата на биковете отделно: това означава да не се товарят бикове на камиони заедно с животни от други категории. Биковете са по-големи и по-агресивни животни, което може да компрометира качеството на месото на други животни, причинявайки допълнителен стрес.

– Не изпращайте животни, закупени наскоро (1 месец), за клане: Важно е да се изчака животно да се адаптира към групата, за да определи позицията си в йерархията. По този начин, през този период, животното може да има високи нива на стрес, което се отразява основно върху рН на месото.

– Не работете и транспортирайте животни при екстремни условия в околната среда:
Ако денят е изключително горещ или студен, избягвайте да ги транспортирате. В допълнение, болните или женските животни в топлина не трябва да се изпращат за клане, условия, които ги правят по-податливи на стрес.

– Формирайте групата: Още във фермата партидите трябва да се формират така, че йерархията да е вече установена и след това да изпрати тези животни в една и съща партида.

– Избягвайте дехидратацията: Животните се нуждаят от достъп до вода, докато чакат да се качат на камиона.

– Да не се допуска животните да се разхождат на дълги разстояния: Довеждайки животните от дълги разстояния (над 4 километра), проучванията показват, че 30% от гликоген от мускулни  се губи. Преди да се качат на транспортното средство, при извършен преход, не е лошо животното да почине и поеме вода.

Това са първите въпроси, които се разглеждат в курса по   Клане на говеда-фактори, влияещи върху качеството на месото получаване от говеда, провеждан в Бразилия.  Целта е да се представят основните фактори, които оказват влияние върху качеството на месото в периода преди клането, от манипулациите в кораба, качването, транспортното средство, разтоварването и почивката на животните.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here