Научно становище Относно “Оценка на епизоотичната ситуация в република България във връзка с възникналите огнища на заболяването чума по дребните преживни животни (ppr) и бърза оценка на риска“

1

1 КОМЕНТАР

  1. Във въпросното становище на ЦОРХВ липсва подробен анализ на предимствата и недостатъците от предложените мерки за превенция на заболяването, а именно ваксинацията! Така структурирана и поднесена информацията подвежда читателя и ограничава неговата адекватна информираност. На практика становището не казва нещо ново освен посредствено интерпретиране на долу цитираните документи на EFSA. Също така публикуването на имената и званието на лица е в разрез с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година без тяхното писмено позволение.

ОСТАВИ КОМЕНТАР