ОТГОВОРЪТ – ОТВОРЕНО ПИСМО ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

1

ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ ДО
Г-Н РУМЕН ПОРОЖАНОВ
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ОТВОРЕНО ПИСМО – ДЕКЛАРАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОРОЖАНОВ,

Всички изброени по-долу организации от сектор животновъдство, които са истинския животновъден  легитимен бранш в Република България
                                          Ви молим за спешна среща!!!

Ден преди провеждането на стачните действия на лицето Симеон Караколев, пред Министерски съвет, в Министерство на земеделието, храните и горите се проведе Национален консултативен съвет по животновъдство, като една от точките в дневния ред беше:
Предприетите мерки във връзка със заболяването чума по дребните преживните животни“,
като всички от бранша смятахме, че това е най-важната точка от Съвета. На този съвет не беше възразено от въпросната организация „НОКА“, чийто съпредседател е г-н Симеон Караколев, за представените размери от Министерството за изплащане на обезщетения на евтаназираните животни от Странджанския край.

Останахме с впечатление, че размерът на ставката удовлетворява всички колеги. В точка „Разни“ беше само споменато, че ще се искат оставки, но не бяха обсъждани никакви имена, и не беше взето никакво решение за подаване на оставки.
Ние от бранша, не бяхме уведомени за провеждането на стачни действия от въпросната организация. Решението да бъдат поискани оставките на епипа на г-н Румен Порожанов, включително чухме, че е поискана и неговата оставка, е решение единствено на „НОКА“ /Национална овцевъдна и козевъдна асоциация“/.
Ето защо:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

  1. Искаме спешна среща с Вас, за да чуете мнението на истинските животновъди в Република България.
  2. Искаме да чуете нашето мнение и да бъдат подложени на обсъждане поисканите оставки на четиримата служители на Министерство на земеделието, храните и горите – Заместник-министър Цветан Димитров, Директор Дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделските парцели“ – г-н Георги Праматаров, Директор Дирекция „Животновъдство“ – д-р Златка Възелова и Съветника на Министър Румен Порожанов – г-н Бойко Синапов.
  3. Твърдо заставаме и подкрепяме като бранш Министъра на земеделието, храните и горите – г-н Румен Порожанов и неговия експертен екип.
  4. Искаме равнопоставеност на браншовете – да бъде отпусната държавна помощ  „Де минимис“ за говедовъдния бранш, както се разреши отпускане на държавна помощ „де минимис“ за овцевъдния бранш.
  5. Искаме да чуете нашето мнение за проведената на 18.08.2018г. стачка на г-н Симеон Караколев, който се възползва от мъката на колегите ни от Странджанския край и превърна тези действия в политически фарс и срам за животновъдния бранш.

19.07.2018г.

1. „Асоциация на биволовъдите в България“.
2. „Национален съюз на говедовъдите в България“.
3. „Развъдна асоциация за отглеждане и развъждане на маришките овце“
4. „Асоциация на млекопреработвателите“.
5. „Асоциация за развъждане на черно-шарено говедо“.
6. „Асоциация на коневъдите“.
7.Животновъдно сдружение „Старият Балкан“.
8. „Земеделски стопани“ – област Кюстендил.
9. „Национална асоциация на биволовъдите“.
10. „Сдружение за развъждане на цигайски и местни породи овце в Република България“.
11. СНЦ “ОРАПОБ“ – град Калофер.
12. „Европейски фермер“ – общ.Благоевград.
13. “Асоциация за развъждане на българска млечна порода овца“
14. „Национална асоциация на животновъдите“
15. „Асоциация за развъждане на среднородопска, каракачанска, родопски цигай овце и каракачански кон“.
16. „Асоциация на черно-шареното говедо“.
17. „Развъдна асоциация на аборигенни породи овце от Западна България“.
18. „Асоциация за развъждане на брезнишката овца“
19. “Асоциация за млекопроизводство Тракия Милк“ – Пловдив.
20. „Сдружение за развъждане на млечни породи овце“, Пирне.
21. „Асоциация на животновъдите в Странджа“.

 

1 КОМЕНТАР

  1. Говедовъд, какво стана със срещата? Ще има ли де минимис за говеда, или зимата ще ядем овче мляко? Защо се дава на тези, които най-много пищят? Имам колега с 400 кози, прибрал е 400 бали сено. Той сега получава 6000 лв, щото не е в засегнат район.??? Аз току-що си платих и последните пари от 10те хиляди за сено. Преди това 18000 за фураж. Как това е честно? Питайте, моля ви. Или чакаме избори….

ОСТАВИ КОМЕНТАР