Искаме рога за кравите

1

Колкото  и невероятно да звучи, но на 25 ноември в Швейцария, ще се гласува правото на кравите да носят рога.

Мъжете, колко много искат да си „скрият” рогата, швейцарските крави пък, искат да си ги показват. В момента в  Швейцария 90% от кравите са с отрязани рога. Швейцарското законодателство за защита на животните постановява, че отстра-няването може да се извърши само при обща или локална анастезия, и само от квалифицирани лица. Рогата  се отстраняват от телето, през първите три седмици, след раждането.  В Германия обезроговяването може да се извършва до шест седмична възраст и без болкоуспокоителни лекарства.

Привържениците на хуманното отношение към животните, са срещу тази болезнена процедура, която се прилага масово във фермите. Това е стресиращо за животните, дори ако им изгарят рогата с електрически ток, под упойка. Фермерите правят всичко възможно да реализират икономии, защото безрогите крави изискват по-малко пространство. Освен това стандартните боксове  са предназначени за животни без рога. За крава с рога, е необходима по-просторна клетка и по-широка хранилка. За да се грижи човек за нея, са необходими повече време и персонал. Освен това, между кравите може да възникне борба, при която взаимно да се наранят, мотивират се фермери.

Дебата за рогата започна още през февруари т.г и отиде за решение в Парламента, за да се стигне и до гласуване.
“Без рога, една крава изглежда тъжна. Те са нейното достойнство”,  казва инициаторът за запазване на рогата  на кравите – Aрмин Капаул.
Проучването показва, че за рогата са  80% от избирателите и 100% от кантоните.
Тази инициатива разбира се, има и икономически фактор. Земеделският производител който изпълнява програмата Raus, трябва да получи  сума от 380 франка на година за  животно  с рога. За козите сумата се увеличава от 38 на 76 франка. Това обаче го искат планинските фермери.

Повечето земеделски производители отхвърлят инициативата. Тези, които ги отглеждат  в обори, е немислимо да не си обезроговяват телетата. Рискът от нараняване на хората и животните е твърде голям, твърдят те. През януари 2018 г. 76% от фермерите се изказаха в подкрепа на обезроговяването. Инициативата за рогата, бе представена през март 2016 г. с близо 120 000 валидни подписа.

Ако рогата спечелят, Федералната конституция се изменя, както следва:

Член 104, ал. б)

Конфедерацията привежда мерките в съответствие, така че, селското стопанство да изпълнява многофункционалните си задачи. По-специално Конфедерацията има следните правомощия и отговорности:

– Използват се икономически стимули за насърчаване на форми на производство, които са особено близки до природата, благоприятстват околната среда и са подходящи за домашни любимци; По този начин по-специално се гарантира, че собствениците на крави, разплодни бикове, кози и кози за разплод се подкрепят финансово, докато възрастните животни носят рога.

Може би, последните две думи в черно, са двигателя в тази „операция.”

Govedovad.com

1 КОМЕНТАР

ОСТАВИ КОМЕНТАР