ЕК оцени одитната система на БАБХ като най-добра в ЕС

0

Главна дирекция SANTE F6 на Европейската комисия, проведе мисия в БАБХ от 1 до 5 октомври, за оценка на националната одитна система на компетентните органи в България. На заключителната среща, днес експертите от ЕК поздравиха изпълнителния директор на агенцията д-р Дамян Илиев, ръководството на БАБХ и експертите от отдел „Одит на официалния контрол“ при Главна дирекция „Верификация на официалния контрол“, за създадената и функционираща най-добра одитна система в Европейския съюз.

Високо бяха оценени опитът, професионализмът и компетентността на специалистите от отдел „Одит на официалния контрол“. Според експертите на Европейската комисия, въведената и перфектно работеща одитна система е гаранция за извършването на ефективен, последователен и безпристрастен официален контрол от БАБХ .

Одит е проверка с оценка на лице, организация, система, процес, предприятие, проект или продукт. Терминът “популярно” най-често се отнася до финансовия одит, но подобни концепции има също в държавното управление, проектовия мениджмънт, управлението на качеството и енергийната ефективност.
източник:БАБХ

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР