Цената на млякото

1

Пазара на мляко, на практика у нас е трудно контролируем. Не е възможно при малките количества мляко, които произвеждаме /по официална статистика/ изкупните цени са най-ниски в общността, с изключение на Балтийските републики, които са на стотинки зад нас.
Нещо повече, дори търсенето на мляко намалява.
В същото време, магазините и складовете /така казват мандражите/ пращят от стока.
Решаването на този ребус, не е наша работа, и ето защо днес ще ви запознаем какво се случва в Германия – по отношение на цените на млякото. Информацията е от немския млечен борд.
Прочитайки този материал, следва въпросът, как немските фермери се задържат на повърхността, имайки в предвид, че от 2009 г до сега са получавали от 66 до 89% от разходите при производството на мляко.
Govedovad.com


През последното тримесечие средната цена на млякото е била около 9 цента/kg под производствените разходи. Това се вижда от настоящия Индекс на млечните маркери (MMI), който се публикува тримесечно от борда. Индексът за маркер на млякото е 104. Индексът посочва, при коя цена на мляко се покриват производствените разходи, а семействата на земеделските стопани получават гарантиран доход

Реалните разходи на кг. мляко за тримесичието са 43,28 цента/kg с тенденция разходите да се увеличават за следващото тримесечие. Най-голямата причина за това са повишените разходи за фуражи и енергия и в същото време намаляващите приходи от говедата. Същевременно средните цени на изкупуване на млякото са нараснали с 1.04 цента/kg до 34.56 цента, което леко подобри съотношението разходи/приходи. Това означава, че близо 9 цента липсват през юли, за да се покрият разходите.
Въпреки сушата в Германия, няма намаление на млякото.
Точно обратното се случи
.
Обемът на доставките в Германия е почти 3% над нивото от предходната година. Подобна е ситуацията във Франция, Италия и други големи страни производителки.

Прогнозата за по-нататъшното развитие обаче е трудна.
“В момента сме в началото на зимното хранене. Само следващите седмици и месеци, ще покажат, на къде върви  пазарът на млечни продукти. Едно нещо е сигурно, сушата ще окаже влияние върху пазара на мляко и млечни продукти” – казват от млечния борд на Германия.
Въпросът е: кога и колко?
Трябва да бъдем изключително внимателни сега и да наблюдаваме внимателно знаците на пазара. Разходите за производство на мляко са се повишили рязко през последните месеци. Цените на млякото под 40 цента не са печеливши и би трябвало да се увеличат значително.