Пети, научно приложен форум – организатор САРА

0

На 29 октомври, 2018 г. се проведе 5-ят Обзорен научно-приложен форум „Развитие на земеделието и тенденции на стоковите пазари”. Тази година той беше подкрепен с любезната подкрепа на Посолството на Кралство Нидерландия.

Във Форума участие взеха, както всички от екипа на САРА към Института по аграрна икономика, които представиха своите актуализирани предвиждания за развитие на обхванатите от САРА, основни сектори на българското земеделие, така и лектори от големи изследователски и академични организации в САЩ, Холандия и Полша.
На събитието присъстваха и много официални гости и партньори. Активно участие, с включване в пленарната дискусия, имаше от страна на представители на различни браншови съюзи и обединения в земеделието и хранително-вкусовата промишленост. Обсъдени бяха важни въпроси и предизвикателства в съвременен контекст, като се направиха и редица конструктивни предложения. Сред основните участници имаше представители и на академичната общност, експерти от МЗХГ и други публични организации, експерти и специалисти в областта от неправителствения сектор, медии.

В първия панел на форума бе включена презентацията:
Представяне на резултати от секторите Мляко и Месо. Изводите накратко са : намаление, макар и малко, на броя на млечните крави и овце, очакване увеличение на кравето мляко, но процента на вноса, изразен в протеин ще е 27%, слабо търсене на овчето мляко, увеличение на кравите за месо, архаичната система за оценката на месото, всички те, водят до липса на конкуренция и съответно – ниски изкупни цени.

Националния съюз на говедовъдите в България бе представен от г-н Михаил Михайлов. Същия се включи в дебата и направи следното изказване и предложения.

“Бих искал най-напред да поздравя г-н Божидар Иванов и неговия екип за работата, която свършиха през последната година. Всеки месец животновъдите разполагаха с анализ на ситуацията в секторите зърнопроизводство и животновъдство. Нашият бранш се нуждаеше от това.
Ние, в НСГБ също правим анализи на ситуацията, но от академичните среди си е по друго. Тук сме за да кажем мнението на бранша, да  зададем нашите въпроси и нашите предложения.
Анализите са много „меки”, сякаш анализаторите ги е страх да не обидят фермерите или управляващите. Ние много пъти сме казвали, че млекопроизводството за нашите фермери е бизнес, в който няма място за компромиси. Изводите на изследването в никакъв случай не ни удовлетворяват. Броят на животните намалява, продуктивността от едно животно нараства минимално.
Какво е това четири тона от млечна крава през 2022 г. Това си е номадско говедовъдство направо.

Искаме също отговор на въпроса, защо при намаляване производството на мляко – преработено, официално влязло с фактури в предприятията, имаме пълни рафтове с продукция по рафтовете по магазините, в складовете и в къщите.
За месец август средно са получени по 9 кг мляко на глава за страната. Това са, един кг сирене, две кофички кисело мляко и един литър прясно мляко за месец.
А имаме износ, имаме пълни складове.
Всичко това се отразява и на цената на млякото. Най-ниската в ЕО.

Има две балтийски републики, след нас, но те получават допълнително средства. Въпросът ми към институтите и науката, кога ще имаме себестойност на литър мляко, за да можем, като нормалните страни да си правим сметката.
Нека това наше искане САРА да го приеме, като предизвикателство. Няма друг начин да вървим напред.
От изводите се вижда, че имаме проблем с овчето мляко. Как стана така, че 26 хил.т овче мляко е голям проблем да се купят на прилични цени, преработят и продадат. Знаете ли в цифри, това прави по 800 гр овче сирене на човек годишно. Нали разбирате, че нещо не се връзва. Някой трябва да отговори на тези въпроси и това са анализаторите.
Също така, може би трябва вече да получаваме, на такива форуми и предложения за решение на нашите проблеми. Кой в нашите организации ще ги реши. Нямаме потенциал, нямаме средства, нямаме експерти. Това не означава, че фермерите са паднали от небето. Мога да твърдя, че много от това, което са постигнали е благодарение най-вече на тяхното трудолюбие, активност и бизнес нюх.

Накрая искам да поздравя г-н Божидар Иванов в стъпването му на новата длъжност – Директор на Института по аграрна икономика, и да му пожелая само  напред и голяма помощ за животновъдите”.

На събитието присъстваха и много официални гости и партньори на нашия екип.
За Govedovad.com – Тоня Мишева

ОСТАВИ КОМЕНТАР