Надежда за гръцките фермери

2

Съвсем отскоро, Гърция има нов министър на земеделието – г-н Ставрос Араховитика. Нормално е, заемайки такъв пост, всеки да бъде питан за това какви са неговите планове, какво ще помогне на фермерите. Ясно е, че всички политици ходят на едно и също училище и винаги очертават бляскаво бъдеще, червени килими, музика и рози. И след това, всичко започва отново. Нека да прочетем и едно от първите интервюта на този министър. Ще ви се стори до болка познато и слушано десетки пъти. Дано този път да не познаем..

Г-н Араховити, какви са вашите приоритети като нов министър на развитието на селските райони и храните? Кои теми са на първо място във вашия дневен ред? 

Араховити: От самото начало, като министър, изложих следните три приоритета:

А) При рибарството да управлявам рибните запаси по устойчив начин. Да се ​​осигури производство и работа за днешните и за следващите поколения рибари. Това е централното ядро ​​на законопроекта, който подготвяме да се гласува в Парламента.
Б) В животновъдството,  справяне с големия проблем на млякото и месото. Изпълнението на плановете за управление на пасищата по региони е в ход..
В) В растителната продукция, допълнително засилване на екстрерсията, свиване на производствените разходи, защита от предизвикателствата на пазарите и изменението на климата.
Г) В кооперациите, нашата цел е да се използват активите на неактивни и ликвидирани кооперативни организации, с нови и по-продуктивни кооперации и групи производители.

Проблемът призовава за незабавно управление и разрешаване  положението с доходите на фермерите и производителите на мляко, в частност, и след това месото. Предишното ръководство на министерството въведе задължително етикетиране на произхода на млякото в млечните продукти, с цел да се работи за подобряване на прозрачността на пазара и да се избегне подвеждане на потребителите.

Наскоро се срещнахте с администрацията на месопреработвателите. Непосредственото прилагане на разпоредбите относно задължителното посочване на произхода на месото е нещо, което ще помогне както на потребителя, така и на дохода на производителя. Това ще засили доверието на потребителите в месарите, които  заедно с най-големите компании за преработка на месо са отговорни за натурализма  в съзнанието на потребителите. Незаконната търговия е сериозен проблем, който засяга гръцкото производство на животински продукти. Какво възнамерявате да направите, за да се борите с този феномен?

Араховити: Що се отнася до месото, задължителното обозначаване на произхода на всички етапи от кланицата до магазина , е прието и се изпълнява от април 2018 г. Всички контролни органи от Министерството на услуги и  компетентни органи (ветеринари, защита на потребители,Министерство на финансите, митниците ,лицензиране) са с повишената мобилност, управление на движението на продуктите във всички етапи на получаването, производствените площи, търговските обекти, за да се защитят потребителите и обществения интерес.

Що се отнася до млякото, министерското решение, което подготвяме, ще създаде условия за затягане на контрола. То ще бъде съставено в посока на баланса, както от промишлеността, така и от производителите. Необходимо е допълнително да се контролира “източникът”.

Какъв е вашият план за подкрепа на гръцкото животновъдство? Ще бъдат ли насърчавани младите животновъди да останат в тази професия? И по какъв начин ще се увеличи доходите на животновъдите?

Араховити: Ние даваме стимули за младите фермери, чрез програмата млади фермери, която през тази година е платила първата премия на 16,000 фермери и селскостопански производители в Гърция. Интеграцията на планове за управление на пашата ще гарантира достъпа им до евтин фураж, устойчиво управление на наличните пасища и равен достъп до субсидии, тъй като до този момент техническите решения и ограничената наличност на земя са проблематични за подпомагане на земеделските производители и е била причина за налагане на глоби от ЕС

Друг начин за стимулиране на доходите на животновъдите е, да се организират в групи и кооперации. Знаейки колко трудно е да обедините  10 животновъди  за създаване на кооперация, най-вече заради тяхната ежедневна работа и разстоянията, които ги разделят в няколко области с екстензивно животновъдство в Гърция, ще имаме  предходен период да се присъединят към програмата на предоставя помощ за създаване на организации на производители.

Чрез тези колективни форми те могат да претендират за по-добри цени – не забравяйте, че през тази година кооперациите поддържаха високи цени на овче и козе мляко. Те могат също така да договарят по-големи обеми и следователно да намалят разходите за фуражи. И накрая, те могат колективно да управляват поддръжката и почистването на своите ферми.

По какъв начин би могло да се стимулира гръцкият добитък, така че да има достатъчно продукция и къде  е “препъването” на целия процес?

Араховити: Това ще стане по всички възможни начини. В същото време, тези действия ще бъдат комбинирани с програми за насърчаване на потреблението на местно агне, които вече са в ход и целта на министерството е да се засилят усилията в областта на гръцкото агне.Процесът “се препъва” на пазара. Със съответната информация за потребителите, те ще могат по-позитивно да платят няколко цента на килограм евро повече, за да бъдат върнати като приходи за производителя, а не като печалба за някоя експортна индустрия в Европа. И накрая, бих искал да подчертая, че министерството разглежда конкретни начини за насърчаване на потреблението на местно месо от гръцките потребители.

Една област, която сте разгледали в детайли, е биологичното животновъдство. Какъв е курсът й в Гърция и как може да се подобри неговата роля?

Араховити: Секторът, в който биологичното животновъдство е в крайния продукт. Министерството е направило всичко възможно с наличните ресурси: програма за биологично животновъдство, защитата на местните породи и т.н. Освен това, задължителното опаковане на биологичното месо и предлагането  му на потребителя е с висока цена, с която гръцките потребители често не могат да се справят.

В допълнение, ние поставяме акцент върху стриктното спазване на законодателството и процеса на сертифициране от органите за сертификация на биологични продукти. Мисля, че макар и бавно културата, създадена в съзнанието на потребителите да преминат към биологични  продукти от животински произход, заедно с постепенно подобряване на покупателната функция ще може да доведе до по-добри перспективи за бъдещето на биологичното животновъдство.

интервюто е публикувано в „Месо и мляко“

 

 

2 КОМЕНТАРИ

  1. Гърците си имат министър на земеделието, ние имаме министър на субсидиите за едри зърнопроизводители

  2. Освен това,ние имаме и БАБХ,действуваща като фашистки ликвидационен корпус, на която сигурно и Хитлер би завидил ако беше жив…

ОСТАВИ КОМЕНТАР