Големите и малките

4

Ако влезем в социалната мрежа и намерим статии за животновъдството, почти под всяка статия ще видим упреци, заплахи и лоши думи към „големите” фермери. Всъщност, кои са големите, средните и малките.
Засега нямаме точно определение.
Може би разпределението на субсидиите дава някакъв, но не задоволителен отговор: малките би трябвало да са тези, които отглеждат под 20 крави – те не могат да вземат субсидия за селекция, защото нямат бройките, и се сърдят на големите.
Тези пък, които имат над 250 бр крави, имат редукция на субсидиите.

Изводите от тази градация са: малки са ферми, в които се отглеждат под 20 крави, средни от 20 до 250 и големи, отглеждащи над 250 бр. крави.

В таблицата на БАБХ относно Млечния модул, първата група – явно, че това са малките ферми, пък включва до 30 крави. Ако отворим друг доклад или отчет, бройката за малките ферми ще е друга.
Но, нека приемем, че малки ферми са тези с под 30 крави. Според Модула – /това е най-точния документ засега, по отношение на млечните ферми/ в страната се произвежда краве мляко в 3140 ферми.
Най-голям е техния брой в Пловдивска област – 303 бр ферми, следвана от Хасковска област-с 269, но там пък е  най-голям  броят на фермите с под 30 крави – 122. На трето място е Старозагорска област с 204 ферми и само 75 под 30 крави.
Фермите, които в момента са в най-затруднено положени са отглеждащите от 50 до 200 крави, и те са 947.

Отиваме и на големите.
Имаме само шест ферми, в които се отглеждат над 1000 бр крави. Общият брой на кравите в тях е малко над 13 000.
Тези ферми обаче произвеждат 80-90 хил.т мляко годишно  или почти 16% от млякото в страната.
Фермите отглеждащи от 500 до 1000 животни са 12, като четири от тях са в Пловдивска област. От 200 до 500 животни се отглеждат в 77 ферми. Отново техния брой е най-голям в Пловдивска област – 14, Добрич  и Сливен – по 7,  Велико Търново –  по 6 и Монтана, Ямбол и Стара Загора – по 5.

От цифрите се вижда, че млечното говедовъдство се развива в най-плодотворните области на страната.
Например в обл. Кюстендил, имаме само 26 ферми и то 15 са с под 30 крави. Габрово – 29, Перник – 23, София обл. – 49.
Интересното е, че в областите, от които непрекъснато се получават сигнали за умишлено ниски цени на млякото, има голям брой ферми – Монтана – 102, Враца – 93.
Интересни са цифрите и за Плевенска област, където се произвеждат  достатъчно фуражи. Там има 152 ферми, но най-големите са до 200 бр крави – 16 такива. Изключвайки столицата, на която територия има 14 ферми, следващите две области с по-малък брой ферми са Перник и Видин с 26.

С какво се характеризират малките, средните ще прочетете в следващите дни.

Govedovad.com

4 КОМЕНТАРИ

  1. Защо някои не отговарят с вземат субсидия надписват бройки дават пари под масата

  2. Не е ли по правилно сопсиди да се дават на фермерите които чуват по малко добитък и само един период от време

ОСТАВИ КОМЕНТАР