И в Румъния нов Закон за животновъдството

0

Румънският Закон за животновъдството също достигна до парламентарна зала. Интересно е да видим на кое акцентират комшиите в техния проект.

Новият Закон  регулира растежа и експлоатацията, мелиорацията, развъждането и храненето, опазването на генетичните ресурси от животинските видове със зоотехнически интерес, както и опазването на зоопасторалното наследство, с цел постигане на следните цели:

а) генетично подобрение и подобряване на животинските популации и други видове зоотехнически интереси;

б) запазване на генетичния произход на местните видове и запазване на генетичното разнообразие на животинските популации и други видове зоотехнически интереси;

в) спазване на действащите екологични, обществени здравни и санитарни норми;

г) подобряване на качеството на продуктите от животински произход, рентабилността и пазарната конкурентоспособност на произвежданата продукция;

д) гарантиране на по-високо ниво на качество на фуражите, за да се гарантира оптимално превръщане на хранителните ресурси в продукти от животински произход;

е) осигуряване на съответствие с международните стандарти.

Разпоредбите на закона се прилагат за животновъдите от следните видове: говеда, биволи, овце, кози, еднокопитни, свине, зайци, животни с ценна кожа, кучета, котки, както и птици, развъдници за риба и копринени буби.

Въпреки, че първоначално в първата форма на закона, пчелите бяха  включени, в последния доклад, изготвен на 5 декември 2018 г. от Комитета по земеделие на Камарата на депутатите, с последните изменения на Закона, пчелите са  изключени.

По смисъла на закона животновъдите са физическите и юридическите лица, притежаващи гореспоменатите животински видове, изброени в Регистъра на земеделието, Националния регистър на стопанствата, Системата за идентификация и регистрация на конете и/или друга база данни от национален интерес, признат от компетентния орган на държавата в животновъдството.

Законът предвижда и тежки наказания с лишаване от свобода и огромни глоби за животновъдите.
Според Закона за животновъдството за нарушения се считат:

а) фалшифициране на документите в зоотехнически сертификати или в други официални документи;
б) извършване на генетични манипулационни работи при животни, без одобрението на компетентния орган на държавата в животновъдството;
в) използване на сумите, отпуснати за подобряване и опазване на животинските генетични ресурси за други цели;
г) въвеждането на територията на Румъния на животни и / или биологични материали без разрешение съгласно действащото законодателство.

Наказания за престъпленията.

 а) – фалшифициране на  зоотехнически сертификати или други официални документи;  се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.
б) – извършването на генетични манипулационни работи при животни без одобрението на компетентния орган на държавата в зоотехниката,
г) въвеждането на територията на Румъния на животни и / или биологични материали без разрешение съгласно действащото законодателство  се наказва с лишаване от свобода от 2 месеца до 2 години или глоба .
в) – използването на средствата, предназначени за подобряване и опазване на животинските генетични ресурси за други цели , се наказва с лишаване от свобода от една до седем години

 Govedovad.com директно от Букурещ

Всички права запазени. Позоваването на Govedovad.com е задължително

ОСТАВИ КОМЕНТАР