Започна броенето на „пилците“

0

В края на всяка година, уважаващите се организации правят отчет на извършеното през годината и публикуват резултатите.
У нас публикуваш, ако имаш добри резултати.
Нямаш ли, мълчиш, като лалугер и чакаш добри дни, за да излезеш на сцената.
Не всички ведомства се крият зад тези завеси, но факт е, че 
имаме много малко информация  за извършеното през годината или през даден отчетен период.
Разбира се, има и изключения и ние сме публикували техни доклади и постижения.

В началото на годината първи полските развъдчици публикуваха данни за свършеното. Е, това са само данни за контролираните животни, но след тях идват и цифрите за млечността, репродукцията, разплодния материал. Резултати, които също ще публикуваме занапред.
Govedovad.com

ПОЛША:  Контрола на продуктивните качества на кравите за едногодишен цикъл, завършва с последния ден на септември 2018 г. След това се обобщават данните от контрола за едногодишния период, обхващаш част от 2017 г и част от 2018 г. На български казано, след тази дата може да излезе от програмите бонитировката на животното за едногодишния период на контрола.

През 2018 г. в Полша  са контролирани 347 950 крави  и по този показател поляците са в челото на държавите-членки членуващи в ICAR.  Страните с голям дял на контролирани крави в сравнение с общия брой отглеждани включват:
Австрия (80,5% през 2017 г.),
Канада (73,2% през 2016 г.),
Дания (91% през 2018 г.),
Естония (96,5%). ),
Финландия (81,2% през 2017 г.),
Германия (87,0% през 2016 г.),
Норвегия (93,0%),
Словакия (85,0% през 2017 г.)
Холандия също е с голям процент контролирани крави.
Делът на кравите, участващи в контрола, показва значителна вариабилност в страните-членки на ICAR, като е значително по-нисък в някои страни, отколкото в горепосочените държави.

През последните години използването на метода А4 (А4Р) е намалял и това се случва най-вече в периода  2013 г. и 2018 г.
Напоследък се разпространява използването на  метода A4A. При този метод млякото се контролира и пробите вземат веднъж месечно, като се редуват вечерно и сутрешно доене. Съдържанието на млечните съставки се коригира със специална програма.  Делът на този метод се е увеличил от 33,2% през 2013 г. на 54,3% през 2018 г. *

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

ОСТАВИ КОМЕНТАР