Бика PANIFMONT ще пише не само история, а и бъдеще

0

Статията ни:

PANIFMONT – писателят на историята

направи силно впечатления на нашите читатели. Не е тайна, че животновъдите харесват повече мъжките елитни животни, така че, интереса към този бик е съвсем оправдан.
Съвсем неочаквано получихме и коментар от Тодор Арбо, наш експерт работещ в Канада. Въпреки, че бика е румънски и е произведен в Румъния, за нас остава радостта, че наш сънародник е участвал в неговото създаване.
Разбира се, има и малко завист към румънските колеги, че са на крачка напред вече. У нас все още сме на ниво развъдни стойности, което също е нещо. Следващата стъпка е много важна, която ще трябва да се направи.
Думата имат вече Съвета по генетични ресурси и Развъдните асоциации. Чакаме.


Тодор Арбов

Фермата Панифком, част от голям агрохолдинг, е една от румънските ферми, които консултирам. В момента средния дневен млеконадой е 41 литра от крава на ден. Фермата работи с най-добрите геномни бици от САЩ и резултатите са отлични. С помощта на румънската Холщайн асоциация, преди две години Панифком започна програма за геномна оценка на животните. На базата на тази оценка се изготвят индивидуалните случни планове. По покана на STgenetics, миналата седмица собственикът и управителят на фермата участваха в семинар-обучение по нова програма за изготвяне на случни планове – Chromosomal Mating. Тази програма може да ускори значително генетичния прогрес при избягване на нежелани рецесивни гени и негативни хаплотиппове в новото поколение, като същевременно предсказва с голяма достоверност развъдната му стойност. За по-бързото разпространение на съвременна Холщайн генетика в Румъния, Панифком планира създаването на лаборатория за производство на ембриони, която ще започне работа през 2020 година. Наистина има какво да научим от нашите северни съседи.

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

ОСТАВИ КОМЕНТАР