EС: Зашеметяваме и колим

2

„Зашеметяването е от изключителна важност да се доведат говедата в безсъзнание, преди да ги заколите. Тогава те могат да бъдат заклани безболезнено. Важно е добре да фиксирате говедата, преди да ги зашеметите. Тези съвети могат да Ви помогнат за ефективно зашеметяване на говеда. До зашеметяване на говедата се допускат само работници, притежаващи сертификат за компетенции“ – това са изисквания на ЕС.

Няма мърдане. В Европа сме, разхождаме се в 27 страни необезпокоявано. Има още няколко европейски държави, в които влизаме само с лична карта. Искаме не искаме, трябва да спазваме правилата на Европа, за фермерите важи същото, с други думи, трябва да се спазват регламентите свързани с животновъдството. В тази връзка от края на миналата година е в сила прилагането на Регламент (ЕО) 1099/2009, относно защитата на животни по време на умъртвяване:

На Вашето внимание брошурата КАК СЕ ЗАШЕМЕТЯВАТ/УМЪРТВЯВАТ ГОВЕДА

източник: Служба за публикации на Европейския съюз, 2018 г.  Printed in Belgium.