Курс СДК Мярка 14 „ Хуманно отношение към селскостопанските животни”

0

Разработената от Тракийски университет програма и издаваното удостоверение е одобрено  от БАБХ . Може да се използват както за кандидатстване по Мярка 14, така и при пререгистрация на животновъден обект или искане на становище от ветеринарно – медицинските органи.

График за провеждане на краткосрочен курс:

19.01 – 20.01.2019г.-гр. Монтана /10 часа зала Хотел Житомир /

26.01 – 27.01.2019г.- гр. Велико Търново /10 часа зала ОДБХ /

31.01 – 01.02.2019 г.- гр. Свиленград / с. Мустрак -10 часа /

02.02. – 03.02. 2019 г.- гр. Ямбол / 10 часа зала ОДБХ /

09.02 – 10.02.2019 г.- Благоевград СДБХ

16.02. – 17.02. 2019 г.- гр.Карнобат – Институт по земеделие

За повече информация тел: 0887077890 – Емил Митев

ОСТАВИ КОМЕНТАР