ADVA INSTALATIONS – биозащита и витализация на водите

1

Една капка вода може да съдържа: 10 милиона вируса, 1 милион бактерии,  100 паразитни яйца, както и арсен, нитрати, тежки метали , радиация

Ние сме английска компания със седалище в град Лондон.

Специализирани сме в  разработване, реализиране и въвеждане в експлоатация, на иновативни продукти , чрез които  въвеждаме в бита на хората и в индустрията иновативни решения  за устойчиво интелигентно интегриране на технологии  за електрофизични и биорезонансни  въздействия върху вода и въздух с цел  постигане на био-защитни и здравословни ефекти върху хора, растения и животни!

ЖИВА АЛКАЛНА ВОДА ADVA с pH 9 и магнезий

Живата вода е алкална и се смята за най-полезната питейна вода, защото е антиоксидантна и изключително добре хидратира и детоксикира тялото.
Тя съдържа активен водород, който доставя огромно количество “живи” електрони към организма. Водорода е с  отрицателен енергиен заряд. Той  улавя / фиксира / свободните радикали  в кръвта,  защото те са с положителен енергиен заряд. След това  свободните радикали се изхвърлят  чрез  урината и така организма се предпазва от много заболявания. В Япония и САЩ,  живата / правилната / вода  се препоръчва като единствената вода за ежедневна употреба, с цел  профилактика,  лечение и възстановяване.

ADVA INTERNATIONAL работи в следните направления:

 Разработване на методи и апаратури за производство на биологично активна структурирана лечебна вода ADVA.

 Разработване на технологии и апаратура за обезвреждане на вируси, бактерии, алергени и други патогенни причинители, чрез електромагнитни и биорезонансни вълни.

 Разработване на фотокаталитични  покрития , обезвреждащи вредните органични, неорганични и патогенни замърсители на въздуха.

  Разработване на алтернативни методи за лечение на бактериални и вирусни инфекции.

 Пълен мониторинг и биозащита на водите и въздуха във всички сфери на бита, индустрията, общественият живот и екологията.

  Разработване на методики за профилактика на онкологични заболявания.

 Разработване на нанотехнологии.

 Разработване на функционални води и хранителни добавки за спортисти.

  Разработване на технологии за биологично земеделие и животновъдство.

 Разработване на ултразвукови апаратури за деструктуриране на целулозата.

  Разработване на методики за получаване на алтернативни горива или увеличаване на енергийния коефициент на горивата.

ADVA INTERNATIONAL  осъществява  следните дейности:

 Научноизследователска и експериментална.

  Производство и интегриране на изобретените ADVA  методи, технологии, инсталации и продукти в бита на хората и в индустрията.

  Производство на биологично активна, структурирана, алкална вода ADVA.

 Пълен мониторинг на питейни и отпадни води.

 Пълен мониторинг на въздуха.

 Социална дейност чрез работа с фондации и организации с благотворителна дейност.

Ние разработваме и  реализираме иновативни проекти, чрез които  въвеждаме в бита на хората и в индустрията иновативни изобретения  за устойчиво интелигентно интегриране на технологии  за електро-физични и био-резонансни  въздействия върху вода и въздух с цел  постигане на био-защитни и здравословни ефекти върху хора, растения и животни!

ADVA International има представителства и клонове в България, САЩ, Мексико, Азия.

Международният екип на ADVA е изцяло посветен на своята мисия, а именно да направи ADVA достъпна за хора от цял ​​свят и да промени живота им към по-добро.

1 КОМЕНТАР

  1. Модулите за производство на Био-защитена,алкална, ,,жива вода” ,,ADVA” повече от седем месеца са монтирани в България в различни сфери…..като потребителите са изключително доволни от уникално световно постижение.

ОСТАВИ КОМЕНТАР