Доживяхме и това – млекопреработватели да помагат в обучението на децата на фермерите

0

По някога се гневим на гърците, най-вече когато блокират граничните пунктове. Друг път им се възхищаваме на сиртакито и карамфилите, гледайки как всички присъстващи пеят в таверната. Мислим  ги за хитри, за повече говорещи и за по-незнаещи от нас, за животните.
Всичко това са си наши митове.
Реалностите са съвсем други.
Само факта, че отглеждат над 8 млн. овце, над 3 млн. кози и от 80 000 крави получават толкова мляко, колкото ние от 240 000, просто трябва да наведем глава и да започнем да се учим от тях. Разбира се, че ни тежи, като казваме тези думи, но това е истината. Как се постига тази „истина“. Изглежда хората знаят как става това.

От три години, една от големите компании за преработка на мляко DELTA, осигурява годишно 25 стипендии за обучение в Американския колеж по животновъдство, в Солун. Че парите са „взети“ от бащите /те са говедовъди и овцевъди/ на тези студенти, в това не трябва да има и никакво съмнение. Но жеста е страхотен и би било добре да има и последователи в България.

Според съобщението, стипендиите се дават в рамките на “Плана за действие на Гая“, програма за подкрепа и устойчиво развитие на животновъден сектор в Гърция, както и дългосрочната стратегия на компанията за подкрепа и насърчаване на младите хора.
Целта на програмата за обучението е с предоставянето на стипендии да се оптимизират методите за управление на животните от земеделските стопани, работещи с компанията, с цел повишаване на производителността, намаляване на производствените разходи, осигуряване на хигиена и благосъстояние на животните, и в крайна сметка, производството на висококачествено мляко.
DELTA асоциира  деца на животновъди, работещи във фермерския бизнес и възнамеряващи постепенно да поемат стопанството от бащите си.  Delta тази година, разработи   програма, която  да служи на младите фермери в отдалечени райони, които досега не са били в състояние да присъстват, заради огромното разстояние до учебното заведение.

Обучителният орган е Американското земеделско училище в Солун, независима образователна организация с нестопанска цел, с дълга история в образованието на земеделските производители и животновъдите, което осигурява връзката между теорията и практиката.

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

ОСТАВИ КОМЕНТАР