Още за тоалетните за крави – COWTOILET

0

Скоро публикуваната от нас статия

Направиха тоалетни за крави

направи голямо впечатление на нашите читатели. Тоалетната е много важен елемент от нашето ежедневие. Необходимостта от нея все повече се чувства и ако сте забелязали, броя на тоалетните в бензиностанциите или обществените сгради се увеличава. Ние все още не обръщаме голямо внимание на тоалетните. В много малко градове има обществени тоалетни, тези на магистралите, химическите, независимо, че тежат над 200 кг си ги отмъкват когато искат.
Не си уважаваме тоалетните.
Другаде обаче си падат по тоалетните и дори вече са направили писоари за кравите. Различни нрави, различни обичаи.
Скоро едва ли ще сложим тоалетни на нашите крави, но все пак трябва да знаем, че има такъв вариант в борбата с амоняка. Фирмата производител не прави нищо случайно и за бог да прости. Надява се през 2020 г, когато се появят първите тоалетни да фиксират добри печалби.
Hanskamp работи върху революционна система, която може да реши проблема с амоняка в сектора на млечните говеда – Тоалетна за крава. Тази иновативна система се основава на факта, че урината на кравата се събира отделно. Когато урината не е при твърдия оборски тор, има значително по-малко емисии на амоняк.

От 2016 г. Hanskamp работи върху развитието на кравешката тоалетна, наречена CowToilet. Иновацията се основава на събиране на урината, преди тя да се изсипи на пода. Това включва използването на естествен нервен рефлекс. Тоалетната за крави се поставя зад задницата на кравите. Техниката търси нерва за да го докосне. Този нерв, който задейства рефлекса на урината, когато е докоснат, кара кравата да уринира. Урината се събира в резервоара CowToilet и след това се екстрахира и съхранява отделно.

Проблем с амоняк
Европейските споразумения предвиждат, че трябва да се емитира по-малко амоняк. Вследствие на това бяха определени национални тавани с цел намаляване на емисиите. Приблизително 90% от емисиите на амоняк идват от селското стопанство, според WUR. Формите на амоняк, като тор и урина се събират. Ако това не се случи , те могат да останат в природата, водейки до големи количества азот да останат в земята. Растенията не могат да преработват всичко, вследствие на което следва подкиселяването на почвата, както и ще се засегнат подпочвени води. При високи концентрации, амонякът може също да бъде вреден за хората и животните. За да се ограничат емисиите на амоняк от селскостопанския сектор, животновъдите вече трябва да поемат високи разходи, за да отговорят на изискванията за емисиите на амоняк и да изхвърлят оборския тор. Колкото и да е чудно, намаляването на амоняка е начело в дневния ред на много млечни ферми.

Икономически и социални помощи
Благодарение на събирането на част от урината се постига огромно намаляване на емисиите на амоняк. Това е добре за околната среда и хуманното отношение към животните. Това означава по-здравословен стабилен климат, вследствие на което белите дробове и копитата са по-малко натоварени. Този начин на събиране на урината, също така предлага икономически ползи, тъй като тази система може да спести разходите за обезвреждане на торта или дори да бъде алтернатива за намаляване на амоняка. Тази система предлага и големи възможности за нови приходи. Чистата урина може да се използва като висококачествена суровина, за прецизно торене. Съществуват и разработки, при които урината може да се използва за генериране на електричество или урината може да служи като източник на водород. Тоалетната за крави от Hanskamp допринася за устойчиво и печелившо бъдеще в млекопроизводството.

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

ОСТАВИ КОМЕНТАР