Семинар: „ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ПЧЕЛИТЕ“

0

09 февруари 2019 г. (събота), 10.30 часа

 Място на провеждане:

 гр. Плевен,  Търговски център „Мания Тауър“,

лекционна зала – етаж 12

10.30 – 10.45     Регистрация на участниците, откриване на срещата и представяне на програмата

10.45 – 11.30     Съвременни аспекти на заболяванията по пчелите

Лектор:   проф. д-р Калинка Гургулова – НДНИВМИ „Проф. д-р Г. Павлов“, гр. София

11.30 – 12.15     Продукти за опазване здравето на пчелите  

Лектор:    проф. д-р Калинка Гургулова – НДНИВМИ „Проф. д-р Г. Павлов“,  гр. София

12.15 – 13.00     Възможности за подпомагане по различните схеми и мерки на земеделските стопани отглеждащи пчелни семейства

Лектори:   Експерти от териториален областен офис на НССЗ в гр. Плевен

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР