След „ Обсадата на Варшава“ – Това беше последният мирен протест, нямаме време за разговори и дебати

0

Фермерите освободиха улиците на Варшава, след като представители на организацията не бяха приети от президента на Република Полша – Анджей Дуда.  Михал Колодзейчак, ръководител на AGROunia, обяви – Това беше последният мирен протест, нямаме време за разговори и дебати. – така завърши вчерашният митинг на фермерите.

По същото време, министърът на земеделието Ардановски е бил във Вроцлав, където е представил програма за развитие на планинските ферми. Дали е висш пилотаж на политика, но според него за протеста може да се каже -“това е широкообхватна мегаломания, която произтича от незнанието на процедурите за управление на селското стопанство, пълното невежество относно разделението на компетенциите между Европейския съюз, органите на ЕС и Полша”.

Министъра е казал, че  най-скоро ще има  Национална програма за подпомагане на селското стопанство в планините; С това приключваме работата по планинската политика. Целта през следващите години е да се възстановят връзките на земеделските производители с преработвателите. В Европа има убеждението, че е трудно да си представим планините без добре организирано, щадящо околната среда земеделие. За съжаление в Полша виждаме изтеглянето на селското стопанство от планините. Трябва да спрем този процес и да го обърнем – подчертава Министъра. Програмата ще има специални ресурси, но ще въведе и решения, които ще направят земеделието в планината да се изплати – и ще бъде важен елемент от икономиката. Много от дейностите, които вече изпълнихме, дори директните продажби, ще служат на тази цел.
Министърът също е казал, че – “целта през следващите години е да се възстановят връзките на фермерите с преработката, но и да се организират земеделските производители и да си създадат собствени предприятия под формата на кооперации”. Проблемът е, че приватизацията на селскостопанския пазар през 90-те години се състоеше в това, че земеделските производители са били изгонени, изключени от всякакви връзки с преработвателните предприятия и печалбата и доходите на цялата верига не стигат до тях.  От това, което потребителят плаща накрая в магазина, много малка част остава за земеделският производител.

Земеделските стопани могат да преработват всичките си продукти без каквито и да било одобрения и лицензи в своите стопанства и да ги продават не само на крайните потребители, но и на ресторанти, заведения за хранене и магазин. Навсякъде, където потребителите биха искали да използват тази храна. Те имат много висока необлагаема сума, от 40 000 PLN, и не много висок данък от 2%.”

Накрая той подчертава, че “стимулите за земеделските стопани са големи, за да се елиминират изкупвачите и  посредници между тях и потребителя”.

– Благодарение на това те ще могат да продават храна и да получат добра цена за нея. И потребителите ще бъдат щастливи, защото в т.нар Кратките вериги ще имат пресни храни, атрактивна и висококачествена храна – завършва министър  Ардановски.

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР