Сайтът на ИАСРЖ с нова визия

0

Преди няколко месеца, по време на прегледа на биволските разплодници, изпълнителният директор на ИАСРЖ г-н Георги Йорданов заяви, че в началото на 2019 г ще има регистър на всички говежди разплодници. Каква беше изненадата ни, когато преди няколко дена влязохме на адреса на сайта на агенцията и видяхме, че и самия сайт има нова визия.
Всичко е направено за безпрепятствено ползване от фермерите, специалистите и обществото. Има сектор новини, сектор с най-използваните документи в селекцията и репродукцията, има списък с наличните дози семенна течност от биците на ИАСРЖ.
/дали трябва още те да се използват това е друг въпрос/, има и справка за наличността от биците за запазване на генофонда, което си е много важна задача.

Може би най-важното, което е направено, това е регистъра на използваните бици в момента. На този етап и това е достатъчно, но сектора трябва да се развие задължително, защото на хората не им се гледат само номера. До тук всичко е много добре. Сега трябва да се улучи кое интересува най-много фермерите и техните организации от дейностите на ИАСРЖ и то да бъде най-добре представено в сайта.

Желаем успешното развитие и усъвършенствуване на сайта на агенцията.
Всички, които искат да посетят сайта на агенцията, може да го намерят на този адрес:
https://www.iasrj.eu//

ОСТАВИ КОМЕНТАР