Мярка 10 – Агроекология и климат- промени

0

В Държавен вестник бр.18 от 01.03.2019г са публикувани промените в Наредбата за прилагане на Мярка 10  Агроекология и климат.

Публикуваме пълния текст на промените без обяснения и допълнения. Заинтересованите да прочетат Наредбата и започнат нейното изпълнение. За разясняване и въпроси може да се обръщате към Службите за съвети в земеделието.

ОСТАВИ КОМЕНТАР