Няма месо “БИО” без упойка при клането

0

В Европейския съюз вече е забранена употребата на етикета “био” за месо без анестезия при клането на говедата.

Отсега нататък в Европейския съюз ще бъде невъзможно да се използва етикетът „био“ за заклано месо, без предварителна анестезия на говеда по време на ритуално клане. Тази маркировка трябва да отговаря на най-строгите селскостопански стандарти на ЕС, включително в областта на хуманното отношение към животните. Това решение бе взето от съда на Европейския съюз.

В момента ритуалното клане на добитък без анестезия е разрешено като изключение в Европейския съюз, за ​​да се гарантира свободата на религията. Въпреки това, този метод на убиване не може да “облекчи болката, стреса и страданието на животното, толкова ефективно, колкото при използването на анестезия”. Във връзка с това френската асоциация „Помощ за клане на животни“ още през 2012 г. поиска да се забрани етикетирането на „био“ за нарязани шиш стекове, направени от животни, заклани без анестезия, обозначени като халал.

Сега, според решението на съда, етикетът “био” може да се използва само върху продукти, които напълно отговарят на изискванията на директивата на ЕС за биопродуктите. Тя, по-специално, предвижда забрана за използването на химически торове, генни технологии и повечето хранителни добавки.

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

ОСТАВИ КОМЕНТАР