Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) – февруари

1

Развитие на производството и търговията в България
• По предварителни оценки на САРА производството на краве мляко през 2019 година
ще бъде на нива около 960 хил.т, като изкупеното от мандрите мляко ще е около 609 хил.т.
• Производството на овче мляко през 2019 г. се очаква да достигне 89 хил.т. Това ще представлява с около 2% по-малко отколкото е добитото мляко през 2018 г. Доставеното до мандрите овче мляко се очаква да остане в диапазона 25-27 хил.т.
• Изкупните цени на млякото у нас ще бъдат детерминирани от движението на европейските цени. Очаква се средногодишната изкупната цена на краве мляко за 2019 г. да бъде 0,59-0,60 лв/кг. Това представлява с около 7% под нивата от 2018 г.
Изкупната цена на овчето мляко ще остане на нива 1,10-1,15 лв/кг.

Развитие на млечната верига в света

През м.декември изкупеното мляко в ЕС намалява с 0,9% сравнено със същия период на предходната година (184 хил.т.). Това е четвърти последователен месец с намаление на производството на мляко. Половината страни са намалили производството:
– Холандия (74 хил. т.),
-Франция (69 хил. т.) и
-Германия (36 хил. т.),
вероятно поради проблеми с фуражите.
Значителен ръст се отчита при Ирландия (52 хил. т.), Полша (27 хил. т.) и Румъния (7,9%).
• Облекчаване условията за внос на млечни продукти в Китай през настоящата година
съчетано с влизането в сила на споразумението за свободна търговия с Япония дава надежди за увеличение на износа на млечни продукти от ЕС.Актуална информация
• Проблемът с работната сила в земеделието и в частност в животновъдството става все по-актуален. Това бе и един от акцентите на V-та Национална среща на земеделските производители провела се през м.февруари. От анализите става ясно, че рязкото намаление на заетите в земеделието в България и Европа е една от основните причини за проблемите със земеделското производство.

Насоки на политиката и тенденции в търговията
• През м.декември и януари световните цени на повечето млечни продукти нарастват. Според USDA това се дължи на свиване на предлагането при големи износители оказващо натиск нагоре на цените. За четирите най-големи страни износители (Нова Зеландия, ЕС, САЩ и Австралия) общото производство на мляко през м.ноември 2018 г., е по-ниско от предходната година. Слабото увеличение при САЩ и Нова Зеландия не може да компенсира намалението в ЕС и Австралия.

• Тенденциите в следващите месеци в цените на млякото ще зависят от посоката на световната икономика, състоянието на реколтата и произтичащите цени на фуражите и
предлагането на мляко. Вероятностите за спад в цените се оценяват на 40%, задържане на нивата от 2018 г. – 40% и евентуален ръст се оценява на 20%.
• Във връзка очакваните пазарни сътресения след Брекзит, Съвета за развитие на земеделието и градинарството (AHDB) в Обединеното кралство е разработил програма за млечните ферми целяща да помогне фермерите при избора на оптимална програма за отелване, за да се подобри представянето и икономическата устойчивост на фермите.

1 КОМЕНТАР

ОСТАВИ КОМЕНТАР